V septembri 2015 predseda Banskobystrického samosprávneho kraja nepodpísal dotačnú zmluvu na grant projektu Stop extrémizmu! schválený Ministerstvom zahraničných vecí SR pre Bábkové divadlo na Rázcestí.

Slovenské komorné divadlo Martin
Aj herci z Martina vyjadrili podporu bielou stužkou.

Niekoľko týždňov predtým postihol obdobný osud banskobystrické Divadlo Štúdio tanca, ktoré bolo nútené kvôli nepodpísaniu dotačnej zmluvy zrušiť medzinárodný tanečný festival Štyri (+2) dni tanca pre vás.

Ešte 29. septembra Bábkové divadlo na Rázcestí (BDNR) zverejnilo svoj postup voči mocenským autoritárskym praktikám vrcholných predstaviteľov Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Ide o následné kroky: Výzva slovenským divadlám, pokračovanie projektu Stop extrémizmu!, vyhlásenie zbierky na podporu projektu a súčasne občianskej iniciatívy Biela stuha. Divadlo Štúdio tanca bolo prvou z inštitúcií, ktoré sa k týmto zámerom a aktivitám pridalo.

V ten istý deň sa v priestoroch BDNR stretli zástupcovia a zástupkyne divadiel a kultúrnych inštitúcií BBSK – Bábkové divadlo na Rázcestí, Divadlo Štúdio tanca, O. Z. za!amfiteáter, Štátna opera, Záhrada CNK, Divadlo z Pasáže, Medzibrodské kočovné divadlo a 30. septembra vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom protestujú proti mocenským a nekompetentným zásahom predsedu BBSK do umeleckých plánov divadiel a inštitúcií, a predovšetkým voči nerešpektovaniu slobody tvorby. Bábkové divadlo na Rázcestí zároveň s výzvou oslovilo divadlá na celom Slovensku.

Čo sa udialo počas týždňa po vyhlásení výzvy?

Od 30. septembra podporu divadlu oficiálne vyjadrilo osemnásť profesionálnych divadiel zo Slovenska a Čiech – Slovenské národné divadlo Bratislava, Bábkové divadlo Žilina, Bábkové divadlo v Košiciach, Slovenské komorné divadlo Martin, Městské divadlo Zlín, Divadlo Loutek Ostrava, Štátne divadlo Košice, Divadlo LUDUS Bratislava, Divadlo LETÍ Praha, Divadlo Štúdio tanca Banská Bystrica, Štátna opera Banská Bystrica, Divadlo z Pasáže Banská Bystrica, Divadlo SkRAT, Bratislava, Staré divadlo Karola Spišáka Nitra, ASTORKA Korzo ´90 Bratislava, Divadlo Jonáša Záborského Prešov, Divadlo GUnaGU Bratislava, Divadlo Andreja Bagara Nitra), ako aj desať neprofesionálnych a nezávislých divadiel – Stanica Žilina Záriečie, Záhrada CNK Banská Bystrica, Divadlo na Peróne Košice, Divadlo na Vysokej Nohe Banská Bystrica, A4 – Nultý priestor Bratislava, Medzibrodské kočovné divadlo, Debris Company, Divadlo Pôtoň Bátovce, Divadlo Zelienka Zvolen, Ticho a spol. Bratislava a viac než dvadsať umeleckých a neumeleckých inštitúcií, asociácií a združení ale aj redakcie divadelných periodík, Katedra teórie a kritiky DAMU v Prahe a renomované medzinárodné festivaly Divadelná Nitra, Arteterapia a medzinárodný festival Spectaculo Interesse (CZ).

Solidarita a podpora – divadlá divadlám

Už 6. októbra uverejnilo Slovenské národné divadlo (SND) v Bratislave komuniké s podpornými stanoviskami pre BDNR a Divadlo Štúdio tanca so štyrmi video spotmi, priamymi odkazmi predsedovi BBSK. K téme sa vyjadruje riaditeľ činohry SND Roman Polák a členovia činohry SND Jozef Vajda, Martin Huba a Milan Ondrík.

Slovenské národné divadlo 24. októbra v sále činohry odohrá predstavenie Labyrinty a raje Jána Ámosa a výťažok z predaja vstupeniek venuje na zbierku Kultúra na rázcestí, na podporu umenia a kultúry v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

Astorka Na kohoto slovo padne
Divadlo Astorka odohrá v sále BDNR predstavenie Na koho to slovo padne.

V ten istý deň sa v Modrom salóne SND uskutoční predstavenie podľa poviedky Ireny Brežnej List čiernemu synovi, ktoré je súčasťou projektu STOP EXTRÉMIZMU!. Po predstavení bude diskusia o vzniknutej situácii s pozvanými hosťami a hostkami. A 18. novembra uvedie SND predstavenie Slovo Válkovo v sále BDNR. Bratislavské bábkové divadlo daruje výťažok z predaja vstupeniek na predstavenie Opice z našej police (17. október) Bábkovému divadlu na Rázcestí. Divadlo Jonáša Záborského v Prešove sa tiež pripojilo k výzve – 10. novembra BDNR uvedie v Prešove predstavenie Neplač, Anna, ktoré sa venuje téme domáceho násilia.

Herci z Divadla ASTORKA Korzo´90 odohrajú 9. decembra v Bábkovom divadle na Rázcestí benefičné predstavenie na podporu projektu STOP EXTRÉMIZMU!. Hra maďarského dramatika Gábora Görgey Na koho to slovo padne je metaforou o moci, jej deštruktívnej sile a zle, ktoré prináša. Účinkujú: Juraj Kemka, Lukáš Latinák, Marián Miezga, Róbert Jakab a Vladimír Kobielsky.

Na portáli ĽudiaĽuďom.sk je od 1. októbra vyhlásená verejná zbierka na podporu projektu STOP EXTRÉMIZMU!. Do piatku 9. októbra sa vyzbieralo 1 629 eur, čo predstavuje 23 percent z neschválenej dotácie, potrebnej na zrealizovanie projektu. O možnosti podpory informovala aj Nadácia Orange. BDNR sa v týchto dňoch uchádza o jej finančnú podporu prostredníctvom grantu.

Bábkové divadlo na Rázcestí vyzvalo listom kultúrnu komisiu BBSK, aby interpelovala predsedu BBSK, nech zverejní, koľko dotačných zmlúv v oblasti kultúry a školstva nepodpísal (nielen v divadle). Pravdepodobne sa jedná o viac projektov, čo neboli odobrené a dotácie sa museli vrátiť. Záujem o situáciu v oblasti kultúry v BBSK prejavili členovia a členky Výboru NR SR pre kultúru a médiá a komunikujú v tejto veci priamo s BDNR a Divadlom Štúdio Tanca. Dňa 9. októbra BDNR získalo tiež finančný dar od poslancov a poslankýň BBSK za Smer-SD na podporu ďalšej činnosti divadla.

S bielou stuhou na zápästí

Biela stuhaV Banskej Bystrici, ale aj v ďalších regiónoch Slovenska sa rozširuje protestná iniciatíva Biela stuha. S bielou stuhou sa 2. októbra odohralo predstavenie Anjelik, žirafa a stolček alebo o (ne)zmysle v Slovenskom komornom divadle v Martine. V ten istý deň sa biela stužka stala súčasťou vernisáže výstavy Erika Šilleho Spiaca voda II. v Schemnitz Gallery v Banskej Štiavnici. Následne, dňa 5. októbra s bielou stuhou odohrali predstavenie Seňora herci a herečky DJZ Prešov. Bielu stuhu nosia členovia a členky Mestského divadla Zlín. Biela stuha visí na ostnatom drôte okolo portálu Starého divadla Karola Spišáka v Nitre, nosia ju zápästiach mnohí členovia a členky ochotníckych súborov a divadiel na Slovensku. Bielu stuhu si na zápästia viažu diváci a diváčky Bábkového divadla na Rázcestí pravidelne po každom predstavení. Aj študenti a študentky Katedry bábkarskej tvorby a ich vedenie nosia biele stužky. Biela stuha sa stala aktuálnym symbolom festivalu Spectaculo Interesse v Ostrave, kde účastníci a účastníčky festivalu na úvodnom ceremoniáli predniesli oficiálne pripojenie sa k výzve BDNR.

„Biela stuha má vyjadrovať občiansky nenásilný protest proti mocenským a totalitným praktikám vedúcich predstaviteľov BBSK. Biela stuha vyjadruje právo na slobodnú tvorbu, biela stuha vyjadruje právo na zodpovednosť za naše činy. A je súčasne vyjadrením odmietnutia rabiátnych postojov súčasného vedenia BBSK a kultúrnej zaostalosti, ktorej sa, žiaľ, dve z troch divadiel v BBSK stali súčasťou,“ uvádza Bábkové divadlo na rázcestí vo svojej správe.