Rok 2020 nezačal podľa našich predstáv. Projekt Social Impact Academy však pokračuje ďalej. Realizátorov projektu mimoriadna situácia neodradila a prešli do online priestoru. Chystajú ďalšie projekty, prednášky a podujatia.

Počas prvej fázy projektu Social Impact Academy (SIA), od septembra 2019, pracovali účastníci na šiestich projektoch. Štyri z nich boli úspešne zrealizované na konci minulého roku, ďalšie dva sa uskutočnili na začiatku tohto roku. Projekty boli zamerané na rôzne oblasti života, napríklad na rozvoj biodiverzity, zvýšenie povedomia o ľudských právach alebo na podporu povedomia o aktivitách v škole.

„Projekt Social Impact Academy sme začali veľmi nádejne. Spoznali sme zaujímavých mladých ľudí, ktorým nie je ľahostajné ich okolie a chcú mu pomôcť svojimi projektmi. Tešíme sa na ďalšiu online etapu,“ hovorí Andrea Dolinská Maková z Rady mládeže Banskobystrického kraja, ktorá je partnerom projektu.

V júni sa so Social Impact Academy môžete tešiť na druhú online verziu modulu Kurzu mladého lídra (4. – 5. jún), zameraného na rozvoj silných a slabých stránok účastníkov, prácu v tíme a mnoho ďalšieho. Druhým modulom je Inkubátor (11. – 12. jún), ktorý sa uskutoční tiež online. V Inkubátore účastníci pod vedením mentorov vypracujú a zrealizujú svoj projekt. V neposlednom rade to bude aj zaujímavý sprievodný program, ako napríklad Live stream v spolupráci s LINK CoWorking Banská Bystrica.

„Celý tím projektu Social Impact Academy sa teší a s nadšením pre pripravuje nové podujatia. V čo najväčšej miere sa ich snažíme prispôsobiť momentálnej situácii. Rozhodne je na čo sa tešiť,“  hovorí marketingová manažérka projektu SIA Nora Bělousovová.

Na Kurz mladého lídra (4. – 5. jún) a Inkubátor (11. – 12. jún)sa môžete prihlásiť vyplnením formuláru na tomto odkaze, alebo mailom na adrese soc.imp.academy@gmail.com.

Projekt Social Impact Academy realizuje občianske združenie LINK CoWorking Banská Bystrica spolu s partnermi Rada mládeže Banskobystrického kraja a Språk og kulturforening z Nórska. Projekt je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.