Medailón regionálnych osobností pre dnešný dátum pripomína úmrtie grafika, výtvarníka a vysokoškolského pedagóga Stanislava Troppa, ktorý umrel v Banskej Bystrici 6. apríla 2002.

Stanislav Tropp ôsobil na Pedagogickej fakulte ako odborný asistent (19741985) a riaditeľ Stredoslovenskej štátnej galérie v Banskej Bystrici (19852000), od roku 2000 bol doc. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Bol členom Vedeckej a edičnej komisie PF UMB, galerijnej rady Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici, Nitrianskej galérie v Nitre, členom redakčných rád zborníkov vydávaných Katedrou výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Vystavoval grafické diela a kresby na samostatných a skupinových výstavách doma aj v zahraničí. Vytvoril práce na spoločenskú objednávku a venoval sa aj ilustračnej tvorbe. Stanislav Tropp bol aj autorom známej grafiky banskobystrického mestského hradu na trojkorunovej známke v sérii slovenských miest, ktorá bola vydaná v roku 1994. Jeho diela sú zastúpené v domácich a zahraničných umeleckých zbierkach. Rodák z Martina bol autorom monografií, štúdií, článkov a recenzií v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch.

VKMK

Medailón regionálnych osobností pripravujeme v spolupráci s Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Poznávajte aj vy osobnosti nášho regiónu! V katalógu osobností, ktorý nájdete tu…