Po nedávnej medializácii sporu medzi vedením mesta Banská Bystrica s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, smerovala otvorené listy primátorovi Jánovi Noskovi časť mestských poslancov i miestnych aktivistov.

Podľa ministerstva má na Slovensku vzniknúť celkom 16 území udržateľného mestského rozvoja (UMR), v rámci ktorých vzniknú rady partnerstva. Tie majú následne samotné rozhodovať o prerozdeľovaní časti finančných prostriedkov z eurofondov v rámci pripravovaného operačného programu. Krajské mestá sú v navrhnutých územiach spravidla samostatné. Výnimkou je Banská Bystrica, ktorá má v rámci návrhu spolupracovať so Zvolenom.

Podľa primátora Jána Noska je Banskej Bystrici spoločný postup so Zvolenom vnútený. Doteraz podľa neho nebol zo strany ministerstva ani dostatočne vysvetlený a mesto pod Urpínom má podľa Noska právo na samostatné UMR.

Primátorka Zvolena Lenka Balkovičová, ktorá už predtým iniciovala spoluprácu Zvolena s mestom Sliač či ďalšími obcami v ich okrese, deklarovala pripravenosť Zvolena tak na spoluprácu s Banskou Bystricou, ako aj vytvorenie vlastného celku v rámci okresu Zvolen. Tamojší mestskí poslanci už vlani schválili zámer na vytvorenie vlastného UMR.

Na primátora Noska sa ešte minulý týždeň s výzvou obrátili mestskí poslanci z Banskobystrickej alternatívy. „Upozorňujeme, že samostatný postup bez mesta Zvolen môže viesť k tomu, že mesto Banská Bystrica príde o významné eurofondové finančné prostriedky vo výške desiatok miliónov eur potrebných na rozvoj mesta a regiónu. Súmestie Banská Bystrica a Zvolen je historicky prirodzeným regiónom,“ uvádzali v otvorenom liste primátorovi. Toho vyzvali, aby spustil spoločnú prípravu UMR spolu so Zvolenom.

V úvode týždňa smeroval primátorovi Jánovi Noskovi ďalší otvorený list v tejto súvislosti. Tentokrát od miestnych aktivistov, zástupcov miestnych organizácií či tunajších architektov, ktorí z časti pravidelne podporujú aktivity poslancov Banskobystrickej alternatívy.

„Napriek tomu, že spolupráca medzi samosprávami nemôže byť vynucovaná, a takisto berieme do úvahy nedostatočnú komunikáciu vlády smerom k samosprávam v procese prípravy IUS, vnímame postup banskobystrickej samosprávy ako nedbanlivý voči potrebám obyvateľov celého územného priestoru Banská Bystrica – Zvolen,“ napísali v liste primátorovi. Vytkli mu, že počas minulého roka neinicioval verejnú diskusiu k téme a poslancom priebeh príprav a svoj postoj prezentoval až v decembri. Jána Noska vyzvali k iniciovaniu mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva k tejto téme.

Primátor Ján Nosko už cez víkend odpovedal na prvý z otvorených listov, ktorý mu prišiel od poslancov Banskobystrickej alternatívy.

„Bol by som rád, keby ste „bojovali“ za záujmy mesta Banská Bystrica, ktorého obyvatelia Vám dali mandát a nespochybňovali by ste náš legitímny nárok na samostatný UMR,“ uviedol Nosko v odpovedi na list poslancov BBA a vytkol im zároveň neznalosť problematiky.

Nosko vo svojej odpovedi pripomenul, že Banská Bystrica, rovnako ako Zvolen, spĺňa kritériá pre vytvorenie samostatného územia udržateľného mestského rozvoja, ktoré však podľa neho ministerstvo odmieta schváliť bez jasného zdôvodnenia. Ako podotkol, zámer a pozíciu Banskej Bystrice podporila aj Únia miest Slovenska (ÚMS).

Jej predseda, primátor Trenčína Richard Rybníček, v liste ministerke Veronike Remišovej (Za ľudí) pripomína, že sa ministerstvo vo svojich zdôvodneniach neprávom opiera o spoluprácu s Úniou miest Slovenska. „ÚMS nikdy nepresadzovala ÚMR Svit-Poprad-Kežmarok, tak ako nepresadzovala ÚMR Banská Bystrica-Zvolen,“ uvádza v liste.