Banská Bystrica sa dostala do sporu s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. V rámci pripravovaného operačného programu Slovensko 2023-2030 pre čerpanie eurofondov, je podľa samosprávy mestu bezprecedentne vnucovaný model spoločného územia udržateľného mestského rozvoja s mestom Zvolen.

Podľa ministerstva má na Slovensku vzniknúť celkom 16 území udržateľného mestského rozvoja (UMR), v rámci ktorých vzniknú rady partnerstva. Tie majú následne samotné rozhodovať o prerozdeľovaní časti finančných prostriedkov.

Návrh týchto šestnástich celkov podľa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie vzišli z rokovaní s Úniou miest a obcí Slovenska. Krajské mestá sú v nich spravidla samostatné. Výnimkou je práve Banská Bystrica, ktorá má v rámci návrhu spolupracovať so Zvolenom.

„Vstupné správy predložili všetky samosprávy, ktoré chcú vytvoriť UMR. Problematickým ostáva jeden UMR s jadrovým mestom Banská Bystrica. Ide o územie Banská Bystrica–Zvolen s potenciálnym pripojením ďalších obcí. Mesto Banská Bystrica dlhodobo odmieta spoluprácu na rozvoji územia so Zvolenom a okolitými obcami, hoci zmysel zmeny filozofie v čerpaní eurofondov na regionálny rozvoj stojí práve na dohode všetkých aktérov v území,“ informovalo vo vyhlásení ministerstvo.

To zároveň vo vyhlásení uviedlo, že v prípade, ak v najbližších týždňoch nedôjde k predloženiu spoločnej správy Banskej Bystrice a Zvolena, územie bude vyradené zo systému a príde tak o jeden zo zdrojov financovania svojho rozvoja z eurofondov.

Ministerstvo zároveň hovorí o dlhodobej komunikácii s mestom. Zo strany primátora Jána Noska však znie opak. So žiadosťou o vysvetlenie navrhovaného modelu zo strany ministerstva, sa primátor Banskej Bystrice obrátil na ministerku Veroniku Remišovú (Za ľudí) už pred pol rokom. Termín online stretnutia s ministerkou dostal až po tohto týždňovej urgencii.

„Nesúhlasíme s mediálnymi vyjadreniami podpredsedníčky vlády Veroniky Remišovej. Banská Bystrica si len dlhodobo kladie základnú otázku, prečo sme ako jediné krajské mesto nútené realizovať model spoločného UMR s mestom Zvolen, a prečo nemôžeme ísť do vytvorenia samostatného UMR. Vzhľadom na to, že s pani ministerkou máme diametrálne odlišný názor na tvorbu UMR-u a chceli by sme si protikladné stanoviská spolu s primátorkou mesta Zvolen Lenkou Balkovičovou objasniť, šesť mesiacov sa intenzívne dožadujem stretnutia s pani ministerkou. Chceme, aby si vypočula naše argumenty a prijala správne rozhodnutie, ktoré bude „za ľudí a pre ľudí“.  Odmietame jej mediálne vyjadrenia, že ak neuposlúchneme, eurofondy budú mestu Banská Bystrica odobraté. Demokracia je nesporne aj o ľuďoch a budovaní vlády zdola, o akceptovaní názorov obcí a miest a ich volených orgánov, o dobrej a otvorenej komunikácii,“ povedal primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.