Vedenia mesta zmenilo rétoriku a chce ukončiť zmluvu so súkromnou spoločnosťou EEI. Doteraz výber parkovacích poplatkov cez prostredníka obhajovalo. Po novom by malo poplatky vyberať priamo mesto a zo zisku by sa mali financovať parkovacie plochy na sídliskách.

Parkovisko pod baštou 4Na utorňajšej mestskej rade predniesol primátor Peter Gogola návrh na zrušenie výberu parkovacích poplatkov v Banskej Bystrici súkromnou spoločnosťou EEI. Zisky by mali ísť priamo mestu. „Po päťmesačných zdĺhavých a náročných rokovaniach, ktoré neviedli k želanému výsledku, som sa rozhodol nedržať viac obyvateľov Banskej Bystrice v neistote ohľadom riešenia parkovania v meste. Vnímam množstvo podnetov od nespokojných obyvateľov a tiež petíciu, ktorú podpísalo viac ako 3 200 obyvateľov nášho mesta. Bol to teda aj „hlas ľudu“, ktorý ma  presvedčil, aby som k takémuto kroku pristúpil,“ cituje Gogolu tlačová správa mesta.

Iba vo februári pritom mestské zastupiteľstvo schválilo uzavretie priamej zmluvy o prenájme parkovacích plôch so súkromnou spoločnosťou EEI. Dovtedy bola prostredníkom medzi oboma stranami mestská akciová spoločnosť MBB. „Mesto má záujem uzavrieť zmluvu o realizácii parkovného priamo so spoločnosťou EEI formou nájmu osob   itným zreteľom. Táto spoločnosť od doby uzavretia zmluvy investovala nemalé prostriedky do parkovania v meste a pokiaľ by došlo k rozviazaniu zmluvy, mestu by vznikli veľké záväzky,” obhajoval vo februári výber cez súkromníka Miroslav Rybár, prednosta mestského úradu.

Primátor na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva navrhne zrušiť tohtoročné uznesenie. „Ako najrozumnejšie riešenie sa mi za týchto okolností javí, že parkovné bude vyberať priamo mesto. Peniaze sa tak vrátia späť občanom v podobe nových parkovacích miest. Tie by sa mali budovať na preplnených sídliskách ako sú Sásová, Fončorda, Radvaň alebo Podlavice, centrum mesta samozrejme nevynímajúc,“ dodal Gogola.