Mestská akciová spoločnosť už ďalej nebude medzičlánkom v systéme prevádzkovania parkovania v meste. V piatok o tom rozhodli mestskí poslanci. Aj keď do mestskej pokladnice pritečie viac peňazí, stotisíc eur sa za iným účelom vráti do firmy MBB.

Parkovisko-pod-baštou-3Podľa platnej zmluvy medzi MBB a firmou EEI, ktorej uzatvorenie napadol prokurátor, platil prevádzkovateľ parkovania mestskej firme 120-tisíc eur ročne a k tomu 20% zo sumy príjmov z parkovného nad 300-tisíc eur. Na začiatku zmluvného vzťahu v lete 2010, vyplatila EEI mestskej firme tiež jednorazovo 665-tisíc eur. Na prevádzkovateľa prešiel aj záväzok ohľadom povinnej investície v hodnote 2,5 milióna eur, ktorý sa mal prejaviť vo výstavbe parkovacieho domu. Spoločnosť MBB, na základe vysúťažených podmienok, potom mestu platila ročne 40-tisíc eur a garantovala spomenutú investíciu.

Na základe decembrového návrhu poslanca Michala Škantára (Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS), po námietkach prokurátora, iniciovalo vedenie mesta rokovania so spoločnosťou EEI za účelom uzatvorenia priameho zmluvného vzťahu. Prokuratúre sa nepozdávalo, že reálny výherca súťaže na prevádzkovanie systému parkovného v meste zazmluvnil ďalšieho partnera, pričom na túto zmluvu už mesto nemalo dosah.

„Mesto má záujem uzavrieť zmluvu o realizácii parkovného priamo so spoločnosťou EEI formou nájmu osobitným zreteľom. Táto spoločnosť od doby uzavretia zmluvy investovala nemalé prostriedky do parkovania v meste a pokiaľ by došlo k rozviazaniu zmluvy, mestu by vznikli veľké záväzky,“ vysvetlil prednosta MsÚ Miroslav Rybár dôvody, pre ktoré sa nový prevádzkovateľ nevyberá v súťaži. Mesto vyrokovalo tiež zmenu povinnej investície v hodnote 2,5 milióna eur, keď namiesto parkovacieho domu, z ktorého by príjmy poberala firma EEI, investuje táto spoločnosť do vybudovania nových bezplatných parkovacích plôch na sídliskách. Malo by sa tak stať do konca roka 2015.

Poslanci nepočkali na analýzu

Parkovisko pod baštou 4Mestské zastupiteľstvo priamy prenájom parkovacích plôch spoločnosti EEI schválilo napriek tomu, že na základe ďalšieho decembrového poslaneckého návrhu Pavla Katreniaka (BBA), má ešte úrad vypracovať aj komplexnú analýzu o riešení dočasného parkovania. S ohľadom na prijatý návrh bude jej predloženie v tomto smere už len „pro forma“. Za piatkový návrh hlasovali poslanci naprieč poslaneckým spektrom, zdržali sa len Milan Lichý (BBA) a Ján Chladný (nezaradený).

Už takmer mesiac beží v Banskej Bystrici petícia, ktorá žiada zmenu systému výberu parkovného tak, aby ho prevádzkovalo mesto, čím by aj plné výnosy z neho išli priamo do mestskej pokladnice. V minulosti táto možnosť nebola v súlade s legislatívou, a preto sa k výberu parkovného v slovenských mestách dostali súkromné spoločnosti.

„Poslancov vôbec nezaujíma ako petícia skončí, sami si schválili to, čo potrebovali. Zo slov prednostu som nepočul jediný ekonomický argument. Povedal len to, že to bude výhodné,“ konštatoval na margo rozhodnutia orgánov mesta jeden z iniciátorov petície a regionálny predseda strany SaS Radovan Sloboda. Pod petíciu sa zatiaľ podľa neho malo podpísať zhruba dvetisíc Banskobystričanov.

MBB o príjmy nepríde, mesto bude platiť viac za Radnicu

Z poslaneckej dohody pri pozmeňovacích návrhoch prijatého rozpočtu mesta pre rok 2014 vyplynula pre mestskú akciovú spoločnosť hneď náhrada za časť výpadku príjmov z parkovného. Schválili totiž, že za prenájom priestorov radnice zaplatí mesto svojej investičnej spoločnosti o 100-tisíc eur viac, než platí v súčasnosti.

radnicaMesto teraz firme MBB, ktorá radnicu v roku 2010 zrekonštruovala, platí mesačne za nájom a služby vyše 16-tisíc eur mesačne, čo predstavuje sumu okolo 191-tisíc eur ročne. Táto suma sa  zvýši o stotisíc eur. K nákladom za radnicu ale treba pripočítať aj mesačné nájomné za nábytok. Za ten platí mesto svojej dcérskej spoločnosti skoro 3-tisíc eur mesačne.

MBB zrekonštruovala pre mesto budovu radnice v roku 2010, pričom ju odkúpila v roku 2007 a následne do stavebných prác investovala 5,3 milióna eur. Už v deväťdesiatych rokoch pritom mesto do budovy, v rámci nedokončenej rekonštrukcie, investovalo zhruba dvesto miliónov korún. Najväčšia časť z investovaných 5,3 milióna eur, sa MBB vrátila vlani, keď zadný administratívny trakt odkúpil Banskobystrický samosprávny kraj za 1,27 milióna eur. Mohlo tak dôjsť k väčšej splátke istiny úveru, za ktorý bola rekonštrukcia realizovaná.