Primátor nepodpísal uznesenie potvrdzujúce schválenie nového územného plánu mesta Banská Bystrica. Zmeny, ktoré na minulotýždňovom zasadnutí poslanci naprieč politickým spektrom schvaľovali, nemali byť v súlade so zákonom.

„Územný plán prechádza procesom schvaľovania, kde je presne povedané, kedy môže verejnosť vznášať námietky. Poslanci poukazujú na konkrétne rozhodnutia v územnom pláne, ktoré boli predmetom nesúhlasných petícií mesta a osvojili si názor, že ak odsúhlasia uznesenia, ktorými tieto zámery vylúčia, je to v poriadku. Stavebný odbor Okresného úradu i Ministerstvo dopravy vyjadrili názor, že takýto postup nie je v súlade so zákonom,“ vysvetlil dôvody nepodpísania uznesenia primátor Banskej Bystrice Peter Gogola.

uzemny plan banska bystricaPrečo však napriek petíciám neboli malé vodné elektrárne, hotel pri Múzeu SNP či výstavba bytových jednotiek na THK vyňaté z návrhu územného plánu, prvý muž mesta vysvetliť nevedel: „V procese posudzovania týchto námietok bolo vyhodnocované, či tieto námietky sú alebo nie sú oprávnené. Nemám na toto dosah a keďže námietok boli tisíce, nie som oboznámený s týmto procesom.“

Či bude hlasovanie o novom územnom pláne predmetom júnového rokovania poslancov ešte nie je známe. „V tejto chvíli k tomu nechcem zaujímať definitívne stanovisko. Určite to bude predmetom skúmania, odborného posúdenia a na základe toho sa dohodneme, či budeme územný plán prekladať do najbližšieho zastupiteľstva alebo ideme hľadať spôsoby jeho modifikácie. Uvedomujem si, že aj jedno aj druhé riešenie má svoje plusy aj minúsy,“ dodal Gogola. Druhou možnosťou je opätovné otvorenie prípravy nového územného plánu, čo by jeho definitívne prijatie posunulo o celé mesiace.

Malé vodné elektrárne i hotel pri Múzeu SNP zrejme zostanú reálne

Výsledky oficiálnej mestskej ankety, ktorá prebiehala počas volieb do Európskeho parlamentu a jej oficiálne výsledky budú známe v stredu, ukázali jasný nesúhlas obyvateľov mesta s výstavbou malých vodných elektrární i výstavbou hotela pri múzeu SNP. Okrem hlasu viac než dvetisíc zapojených obyvateľov mesta v ankete, sa k týmto témam už v minulosti negatívne vyjadrovali obyvatelia aj v petíciách. Napriek tomu s nimi územný plán mesta počíta, aj keď za ich vyškrtnutím posledne stála väčšina poslancov.

„Ak príjmeme územný plán ako je, tak sa ho síce budeme snažiť zmenou a doplnkami riešiť, no každý šikovný investor, akým určite investor vodnej elektrárne je, to medzitým stihne. Investor na to bude mať mandát na základe platného územného plánu,“ upozornil člen mestskej rady a nezaradený poslanec MsZ Martin Turčan.

„Mesto investorovi dáva v zásade len informáciu, či jeho zámer je v súlade s územným plánom a či dodržiava jeho regulatívy. Ak sa územný plán v takejto podobe schváli, tak pre investorov, ktorý majú takýto zámer sú dvere otvorené. Nikde ale nie je napísané, že sa realizovať musí,“ uviedol primátor Peter Gogola s poukázaním na príklad parkoviska pri MsÚ.

MVE Šalková - výstavbaProti prijatiu územného plánu bez vyňatia malých vodných elektrární je klub nezávislých poslancov, za ktorých tento názor potvrdil jeho predseda Milan Smädo. Poslanci Banskobystrickej alternatívy trvajú aj na vyňatí priestoru pre výstavbu hotela pri areáli Múzea SNP, novej bytovej výstavby na THK či rozširovania výstavby na Urpíne. Problémom pre nich je aj výstavba polyfunkčného objektu Tulipán. Ten však, na základe dosiaľ platného územného plánu, už disponuje územným rozhodnutím. Podobne, ako stavba malej vodnej elektrárne pri Vlkanovej.

Svoje hlasy za schválenie územného plánu ale ponúka väčšinový klub Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS. Jeho predseda Ladislav Topoľský uviedol, že sedemnásť hlasov ich poslancov je pre čo najskoršie prijatie územného plánu k dispozícii: „Zoberme na seba tú zodpovednosť. Územný plán  hovorí o niečom potenciálnom. Neznamená to, že tam hneď malé vodné elektrárne musia byť,“ povedal. Pre schválenie územného plánu mesta sú potrebné hlasy 19-tich poslancov (3/5 väčšina všetkých poslancov), a tak môžu byť rozhodujúce hlasy štvorice nezaradených členov mestského zastupiteľstva.