Poslanci Banskobystrickej alternatívy poslali otvorený list primátorovi Petrovi Gogolovi ohľadom niekoľkých pripomienok k spracovanému územnému plánu mesta. O novom územnom pláne, ktorý sa pripravoval viac než desať rokov, sa má rozhodnúť už v utorok, na 28. zasadnutí Mestského zastupiteľstva.

mve ilias projektPoslanci BBA v otvorenom liste žiadajú primátora o posunutie dátumu schválenia územného mestského plánu keďže mestská anketa, ktorou iniciátormi boli poslanci BBA, pojednáva aj o výstavbe malých vodných elektrární. Tie sú v novom územnom pláne mesta zapracované. Anketa sa má uskutočniť túto sobotu v desiatich vybraných najväčších volebných okrskoch v rámci volieb do Európskeho parlamentu. Nový územný plán sa má ale schváliť už tento utorok, čím táto otázka mestskej ankety stráca na význame.

Primátor Peter Gogola žiadosť poslancov BBA odmietol: „Ohlásená anketa v procese obstarávania ÚPN mesta Banská Bystrica už nemôže ovplyvniť jeho výslednú podobu, nakoľko proces je ukončený. Ak výsledky kampane preukážu závažnú potrebu úpravy návrhu riešenia je možné v súlade so zákonom pristúpiť k aktualizácii schválenia ÚPN mesta Banská Bystrica formou zmien a doplnkov.“

Na strane primátora sú v tomto prípade i poslanci väčšinového poslaneckého klubu Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS. „Materiál bol niekoľkokrát prerokovaný v jednotlivých mestských častiach, obyvatelia mali až dvojnásobné lehoty na pripomienkovanie. Nový územný plán definitívne nastaví pravidlá pre výstavbu v meste. Určite sú tam aj veci, ktoré chce náš poslanecký klub riešiť. Preto predlžíme návrh, aby Útvar hlavného architekta vypracoval zmeny a doplnky nového Územného plánu po jeho prijatí, ktoré by sa týkali vypustenia malých vodných elektrární,“ povedal pre BBonline.sk podpredseda spomenutého klubu Jakub Gajdošík.