Vďaka nadpriemerne teplému a suchému októbru práce na všetkých úsekoch výstavby rýchlostnej cesty R1 postupovali rýchlejšie v porovnaní s plánom. Znamená to, že rozpracovanosť časti stavebných objektov bola v októbri vyššia, ako sa pôvodne predpokladalo. Na rýchlostnej ceste R1 tak v súčasnosti prebieha celá škála činností od zemných prác cez výstavbu mostov až po pokladanie asfaltu na viacerých úsekoch.

Ako sa píše v tlačovom vyhlásení hlavného zhotoviteľa stavby, spoločnosti Granvia Construction, ku koncu októbra bolo na úseku Banská Bystrica – severný obchvat stavebne dokončených 132 a rozpracovaných ďalších 119 objektov.

Rýchlostná cesta R1 bude po dokončení tejto etapy spájať Trnavu s Banskou Bystricou plynulou rýchlostnou komunikáciou. Súčasná vláda však už do plánu zahrnula aj jej pokračovanie až do Ružomberka.

Na prvých piatich fotografiách dokumentované viaceré úseky výstavby R1. Na ďalších piatich banskobystrický severný obchvat.