Pre návštevníkov a návštevníčky Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici sú v poslednom aprílovom týždni okrem iných aktivít pripravené aj dve zaujímavé podujatia. Múzeum pozýva do Thurzovho domu na stretnutie s minulosťou a vernisáž výstavy, aká tu ešte nebola.

Dejiny výroby zeleného pigmentu

Témou aprílového stretnutia s minulosťou v Thurzovom dome je Zelený pigment z banskobystrického banského revíru – jeho výroba, distribúcia a využitie do konca 18. storočia.

Téma je zaujímavá aj preto, že v Thurzovom dome, kde sa prednáška uskutoční, je zelenými pigmentmi vyzdobená vzácna Zelená miestnosť. Hovoriť o nich bude naslovovzatý odborník Miroslav Lacko, postdoktorský výskumník na Friedrich-Christian-Lesser-Kolleg für Ostmitteleuropa pri Friedrich-Schiller-Universität Jena v Nemecku.

Banskobystrický banský revír bol v neskorom stredoveku a ranom novoveku jedným z významných európskych centier produkcie zeleného pigmentu. V okolí Banskej Bystrice sa nachádzali výdatné ložiská medených a strieborných rúd, ktoré boli využívané preukázateľne už v praveku. V roku 2023 na podnet popredných výskumníkov Davida a Janky HradilovcovÚstavu anorganickej chémie Akadémie vied ČR (resp. Laboratória ALMA v Prahe) historik Miroslav Lacko začal ako prvý systematicky skúmať dejiny výroby, distribúcie a aplikovania zeleného pigmentu z banskobystrického montánneho regiónu.

„Výrobe zeleného pigmentu v banskobystrickej oblasti sa zo strany historikov a historičiek dosiaľ nevenovala žiadna pozornosť a komplexný historický výskum tohto fenoménu citeľne chýbal, a to nielen odbornej ale aj laickej verejnosti. Preto som rád, že so svojimi poznatkami môžem prísť do Banskej Bystrice, priamo do Thurzovho domu, kde máme týmito pigmentmi vyzdobenú vzácnu Zelenú miestnosť,“ uviedol historik Miroslav Lacko.

Stretnutie s minulosťou na tému Zelený pigment z banskobystrického banského revíru – jeho výroba, distribúcia a využitie do konca 18. storočia sa uskutoční v stredu 24. apríla 2024 o 17.00 h v Thurzovom dome (vstupné 2€).

Od telegrafu k internetu

Od telegrafu k internetu, výstava, aká ešte v Stredoslovenskom múzeu nebola, priblíži históriu telekomunikačnej a výpočtovej techniky.

Prechod od telegrafu k internetu predstavuje pre ľudstvo obrovský šok v komunikačnej technológii. Zatiaľčo telegraf umožňoval prenos textových správ na veľké vzdialenosti, internet nám umožňuje okamžité zdieľanie obrovského množstva informácií vo forme textu, obrázkov, zvuku a videa po celom svete. Aj dnešné výdobytky komunikácie si však prešli svojím vývojom. A práve o tom je výstava Od telegrafu k internetu, ktorú Stredoslovenské múzeum (SSM) pripravilo v spolupráci s dlhoročným odborníkom na internetové siete, spoločnosťou BBXNET, Slovenskou poštou a Poštovým múzeom. Históriu telekomunikačnej a výpočtovej techniky výstava predstaví prostredníctvom zozbieraných prístrojov a zariadení zo zbierky Rudolfa Kubíka ako aj Poštového múzea.

„Návštevníci výstavy sa môžu tešiť na telegraf, analógové telefóny, počítače či staré pamäťové médiá. Vyskúšajú a naučia sa používať Morseovu abecedu, telefonovať vytočením čísla, ale aj otestovať počítač na umelú inteligenciu. Zaujímavosťou bude vyskúšať si prácu s historickým počítačom, prezerať dobové webové stránky či si zahrať 2D počítačové hry. Veľkým prínosom je pre nás spolupráca s Poštovým múzeom, vďaka ktorému sa časť tejto histórie dostane do povedomia širšej verejnosti. Návštevníci nájdu viac informácií o telefóne a telegrafe v poštových službách v časti výstavy, ktorá je inštalovaná v ich priestoroch,“ uviedol kurátor výstavy v SSM Peter Račko.

Časť výstavy v Thurzovom dome bude venovaná rodákovi z Tajova, rímskokatolíckemu kňazovi, maliarovi a vynálezcovi Jozefovi Murgašovi, priekopníkovi bezdrôtovej telegrafie.

V Poštovom múzeu (Partizánska cesta) návštevníci výstavy uvidia aj návrhy známok, ktoré Slovenská pošta vydala na počesť Jozefa Murgaša a talianskeho vynálezcu Guglielma Marconiho. V priestoroch Detskej pošty, kde sa nachádzajú interaktívne hry pre deti, je aj dobová telefónna kabínka, ktorá v minulosti tvorila integrálnu časť interiéru Pošty Banská Bystrica 6. Výstavu Od telegrafu k internetu budú sprevádzať rôzne podujatia.

„Pri zrode myšlienky urobiť v spolupráci s múzeom výstavu o informačných a počítačových technológiách, som ako vášnivý zberateľ myslel aj na popularizáciu a historický vývoj tohto odvetvia. Žiaci základných ale aj stredných škôl sa môžu tešiť na prednášky špecialistov na IT a workshopy. Vyrobiť a zmerať optické či internetové káble, zapájať elektrické obvody a telefónne komponenty, robiť pokusy s pulznou telefónnou ústredňou, zostrojiť a prepojiť telefóny, dokonca zhotoviť a merať tónový generátor s telegrafným kľúčom, je snom každého mladého počítačového mága,“ hovorí autor výstavy Od telegrafu k internetu Rudolf Kubík.

Vernisáž výstavy Od telegrafu k internetu sa uskutoční vo štvrtok 25. apríla 2024 o 16.00 h Thurzovom dome. Výstava potrvá do 14. júla 2024.