V dnešnom Historickom kalendári osobností z nášho regiónu je nepochybne najvýraznejšou osobnosťou pedagóg a známy spisovateľ František Švantner. Dnes si pripomíname jeho 60. výročí úmrtia.

František Švantner (1912-1950)

60. výročie úmrtia

František Švanter sa narodil 29. 01. 1912 v Mýte pod Ďumbierom. Študoval na Učiteľskom ústave v Banskej Bystrici (1929-1933),  r. 1940 získal kvalifikáciu odb. učiteľa slovenčiny, dejepisu a zemepisu pre meštianske školy. V r. 1933-1940 bol správcom ľudovej školy vo svojom rodnom Mýte pod Ďumbierom, následne (1940-1945) pôsobil ako učiteľ v Podbrezovej. V r. 1944 sa účastnil SNP, bol tajomník RNV v Bystrej, osvetový inšpektor v Hronskom Beňadiku, od 01. 09. 1950 pôsobil na pozícii riaditeľa školy v Hronove pri Banskej Bystrici. Literárny talent začal rozvíjať samostatne počas štúdií v Banskej Bystrici. Bol predstaviteľom naturizmu v slov. literatúre. Veľmi dobre ho poznáme ako autora románov, poviedok a noviel, v ktorých stvárnil osobnú i sociálnu problematiku.

Najznámejšie diela: Malka (Martin r. 1942), Nevesta hôľ (Martin, r. 1946), Život bez konca (Bratislava r. 1956), Dielo 1-2 (Bratislava r. 1958-1962)

získané ocenenie: R. 1947 získal vianočnú cenu MS za román Nevesta hôľ.

aaa

VKMK

Pripravené v spolupráci s Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Poznávajte aj vy osobnosti nášho regiónu! V katalógu knižnice, ktorý nájdete tu…