Spoločnosť RAINBOW LOGISTIC PARK s.r.o., za ktorou stojí banskobystrická firma s rovnakým základom mena venujúca sa vnútroštátnej i medzinárodnej preprave, plánuje pred Banskou Bystricou vybudovanie logistického parku i kancelárskych priestorov.

Nový projekt, ktorý je v súčasnosti predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie, má vyrásť pri ceste I/69 v úrovni oproti Rakytovciam, neďaleko čističky odpadových vôd.

V komplexe má byť po dokončení k dispozícii 17 238 metrov štvorcových skladovacích a distribučných plôch, ktoré by mali byť pre jednotlivých nájomcov deliteľné a k dispozícii vo výmerách od 1.000 metrov štvorcových.

Na južnej strane komplexu vznikne samostatná moderná administratívna budova. Tá počíta v prízemí so showroomami či predajňami a na vyšších poschodiach s veľkoplošnými kanceláriami.

Zatiaľ čo v predloženom projekte na posúdenie vplyvov na životné prostredie investor hovorí o troch nadzemných podlažiach kancelárskej budovy, na svojom webe prezentuje projekt so šesťpodlažnou administratívnou budovou.

Začiatok výstavby je naplánovaný na rok 2021 a budova by mala svojmu účelu podľa predloženého zámeru investora slúžiť už v roku 2022. Celková investícia by sa mala vyšplhať na približne 12-miliónov eur. Urbanizovať sa bude necelých 39-tisíc metrov štvorcových plochy.