Viete, že pomenovanie banských podnikateľov „waldbürger“ vzniklo v Banskej Bystrici? Že korene rivality medzi naším mestom a Zvolenom možno nájsť už v 16. storočí? Viete, že v Bystrici vzniklo v r. 1841 prvé kamenné divadlo v Uhorsku? Že sochy cností na priečelí radnice mali byť pôvodne raz tak vysoké, ale kvôli nedostatku finančných prostriedkov sa tak nestalo? Aj tieto informácie získali návštevníci prehliadky novozrekonštruovanej radnice minulý víkend, ktorá sa uskutočnila v rámci pravidelných tematických Potuliek mestom organizovaných Informačným centrom Banská Bystrica.

Terajší dom č. 1 na Námestí SNP vznikol spojením dvoch domov. Do vlastníctva mesta sa dostal definitívne v polovici 15. storočia, mestská rada ho neskôr prenajímala. V dvorovej časti sídlil napr. hostinec, pivovar, pekáreň, jazdiareň, či divadlo. Pôvodne gotický dom prešiel viacerými prestavbami a úpravami, z ktorých posledná bola rekonštrukcia dokončená v novembri tohto roka.  V rámci prehliadky sa jej návštevníci oboznámili nielen s architektonickým vývojom stavby, ale aj s jej majiteľmi a nájomcami.

Možno málokto vie, že stavba sa spája aj s menom významného uhorského učenca Mateja Bela. V dome totiž bývala vdova po lekárnikovi Hermannovi so svojimi dcérami, a keďže bola protestantka, po smrti manžela mala tútora, ktorým bol práve Matej Bel. Ten sa oženil s jednou z jej dcér Zuzanou, s ktorou mal 8 detí.

Najvýznamnejším majiteľom domu bol kremnický komorský gróf a zvolenský župan Veit, resp.Vít Mühlstein. Ten sa finančne spolupodieľal na viacerých sakrálnych, či svetských stavbách alebo prestavbách. Vďaka jeho podpore vznikla napr. kaplnka Božieho tela, krstitelnica v Kaplnke sv. Barbory, či vzácna nika na Farskom kostole. Bašta pomenovaná po ňom stála na mieste dnešnej pošty, no bola zbúraná. V čase, keď sa podarilo získať súhlas na zachovanie tejto historickej pamiatky, už bola polovica z nej zničená a demolícia musela pokračovať. Mühlstein mal jediného syna Georga (Juraja), ktorý žil v dome so svojou manželkou Barborou. Po jeho smrti pripadla polovica domu vdove, druhú zdedili jeho dcéry, ktoré sa vydali za krakovských kupcov. Potom už dom postupne preniká do majetku mesta.

Potulky mestom sa konajú každú druhú nedeľu v mesiaci. Záujemci o prehliadku sa stretávajú o 14.00 hod. pri Mariánskom stĺpe na Námestí SNP. Poplatok 2 eurá sa platí pracovníkovi Informačného centra. V centre už uskutočnených prehliadok boli témy Thurzovsko-fuggerovská spoločnosť a baníctvo, Cechy a remeslá, Kostol Nanebovzatia Panny Márie a Kostol Sv. Kríža, Gabriel Bethlen a prehliadka Bethlenovho domu, Rodina Beniczkých v Banskej Bystrici a prehliadka Beniczkého domu a i.