Banskobystrickí mestskí poslanci si na utorňajšom zasadnutí zastupiteľstva schválili výrazné zvýšenie odmien, ktoré im navrhol primátor Ján Nosko. Ich doterajšie odmeny patrili medzi najnižšie spomedzi ostatných krajských miest.

foto_9„Nevnímam to ako odmenu, pretože ťažko sa odmeňuje človek, ktorý sa intenzívne venuje poslaneckej práci. Musím povedať, že poslanci neboli iniciátormi tohto zvýšenia. Myslím si, že tým najaktívnejším ani táto suma nebude pokrývať ich náklady spojené s výkonom poslaneckého mandátu,“ uviedol primátor Ján Nosko. Jeho návrh sa stretol v pléne zväčša s pozitívnym ohlasom.

Zatiaľ čo dosiaľ poberali poslanci mesačný paušál vo výške 13,5% priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve v predošlom roku, podľa nového návrhu by to malo byť 30%. Nárast poslaneckých miezd sa má týkať aj ďalších odmien za účasť na zasadnutiach jednotlivých orgánov samosprávy. V praxi to znamená, že súčasný paušál necelých 116 eur v hrubom, by sa poslancom podľa priemernej mzdy v roku 2014 zvýšil až na vyše 257 eur a odmena za účasť na zasadnutí zo 70 eur na takmer 129 eur v hrubom. Návrh bude účinný januára 2016.

„Podľa mňa je to paušálna náhrada za stratu času a všetky veci, ktoré poslanec musí absolvovať. Dozrel čas, aby sa to doriešilo,“ uviedol poslanec Pavol Bielik z klubu nezávislých poslancov.

foto_8Niektorí poslanci však poukázali na mimoriadnu výšku nárastu poslaneckých odmien.

„Toto považujem za neadekvátny krok a nevidím v tom motivačný faktor,“ povedal však Milan Lichý z poslaneckého klubu Banskobystrická alternatíva.

„V tomto prípade sa bije osobný záujem s verejným záujmom. Poslanci by mali v prvom rade presadzovať verejný záujem a každý návrh by mal prezentovať, čo je jeho cieľom. Budú poslanci odvádzať viac práce alebo kvalitnejšiu prácu?“ doplnil ďalší člen klubu BBA Matej Bučko.

Na základe jeho návrhu, ktorý prítomní poslanci schválili, sa so zmenou odmeňovania zavedie zverejňovanie výšky vyplatených odmien poslancom. Raz štvrťročne by tak mal byť na stránke mesta uverejnený prehľad vyplatených mesačných odmien podobne, ako sa už deje v meste Prešov. Poslanci chtú týmto krokom predísť dezinformáciám o výške ich platu.

Ako sme už informovali v našom staršom článku, po novom by mali poslanci zarábať za výkon svojej funkcie v priemere od štyristo do osemsto eur mesačne v hrubom za predpokladu, že sa budú zúčastňovať všetkých zasadnutí orgánov samosprávy, v ktorých sú členmi.