Banskobystrickým mestským poslancom sa po rokoch majú výrazne zvýšiť odmeny. Primátor Ján Nosko na septembrové zasadnutie zastupiteľstva predloží návrh, ktorý počíta s viac než dvojnásobným nárastom niektorých poslaneckých odmien.

Mestske zastupitelstvo Banska Bystrica, poslanci | REGIONAL MEDIA, s.r.o.V prípade schválenia materiálu o zvýšení miezd by sa odmeny tunajších poslancov vyrovnali, ba dokonca predčili ich kolegov  z niektorých krajských miest, za ktorými v posledných rokoch banskobystrickí zastupitelia čo do výšky odmien zaostávali. Návrh predpokladá účinnosť zmien od nového roka.

Zatiaľ čo dosiaľ poberali poslanci mesačný paušál vo výške 13,5% priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve v predošlom roku, podľa nového návrhu by to malo byť 30%. Nárast poslaneckých miezd sa má týkať aj ďalších odmien za účasť na zasadnutiach jednotlivých orgánov samosprávy. V praxi to znamená, že súčasný paušál necelých 116 eur v hrubom, by sa poslancom podľa priemernej mzdy v roku 2014 zvýšil až na vyše 257 eur a odmena za účasť na zasadnutí zo 70 eur na takmer 129 eur v hrubom. Pri účinnosti od apríla 2016 sa ale skutočná výška odmien bude odvíjať už od priemernej mzdy v roku 2015.

Poslanci sú zároveň ešte členmi komisií, mestskej rady či výborov mestských častí. V komisiách dostávajú členovia aktuálne 35, predsedovia komisií a členovia mestskej rady 50 eur za účasť na zasadnutí. Po novom by to malo byť podľa súčasného prepočtu 64 respektíve necelých 129 eur. Predseda výboru mestskej časi by mal za zasadnutie dostať po novom 85, jej člen 34 eur, dnes je to 25, respektíve 10 eur. Navyše si môžu prilepšiť sobášiaci poslanci, ktorí sú za sobáše  odmeňovaní hodinovou mzdou vo výške vyše 16 eur.

Niektorí štyristo, iní aj osemsto

Mestske zastupitelstvo Banska Bystrica, poslanci | REGIONAL MEDIA, s.r.o.Mestské zastupiteľstvo sa nekoná každý mesiac, a tak najmä v lete bude musieť poslancom aj naďalej vystačiť základný paušál. Sú však mesiace, kedy zasadajú všetky orgány, v ktorých sú členmi.

Najvyťaženejší poslanci, ktorí sú zároveň v mestskej rade, viacerých komisiách a sú tiež vo výboroch mestských častí, by si tak v niektorých mesiacoch mohli prísť takmer na osemsto eur v hrubom.

Poslanecká práca je vykonávaná popri hlavnom pracovnom pomere, počas ktorého je zamestnávateľ povinný svojho zamestnanca uvoľniť pre výkon verejnej funkcie na nevyhnutný čas zasadnutí. Povinnosti zvolených poslancov si popri svojej funkcii plnia aj dvaja viceprimátori.

Samospráva počíta s tým, že v prípade ôsmich zasadnutí zastupiteľstva a mestskej rady, desiatich zasadnutí komisií a šiestich stretnutí výborov mestských častí do roka, presiahnu celkové náklady na odmeny poslancom sumu 200-tisíc eur ročne v hrubom bez započítania odvodov.