Burzu parochní, kozmetiky na ich údržbu, šatiek a čiapok pre onkologických pacientov aj tento rok organizuje banskobystrická pobočka Občianskeho združenia Liga proti rakovine.

Prvýkrát sa burza uskutočnila vlani v októbri a ako hovorí vedúca banskobystrickej pobočky Ligy proti rakovine Janka Slaná, bol to „skúšobný“ ročník. Burza sa však ujala a tento rok je záujem o ňu podstatne vyšší. Ohlásili sa záujemcovia aj z iných miest.

Onkologickí pacienti, ale najmä pacientky, sa ťažko zmierujú s tým, že pri liečbe prídu o vlasy. Aj keď strata vlasov je dočasná a po liečbe narastú nové, ich psychika tým často utrpí. Riešením sú parochne alebo rôzne pokrývky hlavy, no nie každá rodina má na ich nákup dosť financií. Burza pomôže tým, ktorí to potrebujú a zapojiť sa do nej môže každý, kto má čo ponúknuť.

„Strata vlasov počas chemoterapie psychicky poznačí každú ženu a kúpa parochne veľakrát znamená pre rodinu finančnú záťaž. Na burzu môžete priniesť už nepotrebnú parochňu, šatky, čiapky či iné pokrývky hlavy, ktoré už nepotrebujete, alebo si prísť niečo vybrať,“ pozýva na burzu Janka Slaná a dodáva, že výťažok z burzy bude venovaný na psychosociálnu pomoc onkologickým pacientom.

Burza parochní, kozmetiky na ich údržbu, šatiek a čiapok pre onkologických pacientov sa uskutoční v pondelok 11. novembra v čase od 14:00 do 19:00 h v cukrárni Dolce Positivo na Dolnej ulici v Banskej Bystrici.