Prednáškové besedy s autormi kníh, s osobnosťami z vedeckého, kultúrneho, ale aj spoločenského života.

Hosť: Branislav Kovár

Téma: Epidémie, klimatické zmeny, ekonomické krízy a ďalšie príčiny spoločenského kolapsu v minulosti. Zánik starovekých a stredovekých spoločností.