V roku 2022 sa narodilo celkom 625 Banskobystričanov, z toho 300 chlapcov a 325 dievčat. Vyplýva to zo štatistík Matričného úradu v Banskej Bystrici, ktoré za uplynulý rok evidoval k 5. januáru.

Zomrelo však až 764 Banskobystričanov a z mesta sa tiež odsťahovalo o rekordných 614 ľudí viac, ako sa doň prisťahovalo. Aj to sa podpísalo pod pokračujúce vysoké tempo úbytku obyvateľov mesta. To mimoriadne zrýchlilo v roku 2021, keď mesto v jednom roku prišlo o 764 obyvateľov. Čiastočne sa pod to vtedy podpísal aj najvyšší počet zomrelých v novodobej histórii, ktorý možno pripísať priamym a nepriamym dopadom pandémie.

Aj keď údaje za uplynulý rok sa ešte môžu dodatočným doručením informácií matričnému úradu mierne zmeniť, v roku 2022 tempo rýchleho poklesu počtu obyvateľov pokračovalo. Mesto prišlo o 753 obyvateľov. K 31.12.2022 bolo Banskobystričanov celkom 74 204.

Tentokrát možno za hlavné faktory úbytku považovať pokračujúce sťahovanie obyvateľov, ktoré prevyšuje prisťahovanie ľudí do mesta. Zároveň sa však pod pokles obyvateľov podpísal aj najnižší prirodzený prírastok za ostatných 16 rokov. Narodilo sa totiž len 625 Banskobystričanov, pričom ešte v roku 2018 to bolo o takmer dvesto viac.

Naopak, na pomerne vysokých číslach zostala smutná štatistika úmrtí, ktorých bolo v matričnom obvode zaznamenaných 764. Je to však výrazne menej ako v covidovom roku 2021, kedy zomrelo až  1008 Banskobystričanov. Priemerný obyvateľ Banskej Bystrice má aktuálne 44,23 roka.

Štatistiku už roky negatívne ovplyvňuje najmä sťahovanie obyvateľov. Do mesta prišlo vlani žiť 780 ľudí, ktorí sa tu prihlásili k pobytu. Naopak, z mesta sa odsťahovalo až 1 394 ľudí. Ide o najvyššie číslo počtu odsťahovaných v jednom roku v dosiaľ evidovaných štatistikách novodobej histórie mesta.

V obvode Matričného úradu Banská Bystrica bolo v minulom roku uzavretých 374 manželstiev, z toho 129 cirkevných a 21 sobášov s cudzincami. V rovnakom období bolo zaznamenaných 147 rozvodov.