Žiaci prvého stupňa na Základnej škole Jozefa Gregora Tajovského v Podlaviciach majú od pondelka opäť zaujímavejšie vyučovanie. Riaditeľ školy, ktorý funkciu zastáva od minulého roka – Milan Pápay, predstavil za účasti viceprimátorky Banskej Bystrice – Kataríny Čižmárovej, novinárom, ale aj prítomným žiakom novú multimediálnu učebňu.

foto: zsgastanbb.edupage.sk

Škola doteraz disponovala najmä morálne zastaralými, pomaly už desaťročnými počítačmi z niekdajšieho celoslovenského projektu Infovek. Skvalitňovanie výučby si  vyžiadalo investíciu vo výške 11,5 tisíca eur, na ktorú sa postupne pozbierali rodičia tunajších detí a sponzori, ale zo svojho rozpočtu prispela aj samotná škola a pomohol aj výťažok z poukázania 2% z daní. Výsledkom je šestnásť novučičkých počítačov a multimediálna interaktívna tabuľa, ktorá navyše dodáva učebni viaceré možnosti využitia. Slúžiť totiž nemusí už len na hodiny informatiky, ale aj ďalších predmetov.