Podľa primátora Jána Noska nie je samospráva po predchádzajúcom vedení mesta pripravená na čerpanie eurofondov. Noví predstavitelia mesta situáciu označujú za katastrofálnu.

Problémom malo byť dosiaľ nedostatočné personálne pokrytie tejto oblasti: „Priamo na príprave europrojektov doteraz pracoval na MsÚ len jeden odborník, ktorý je dlhodobo PN. Ostatní kľúčoví zamestnanci, potrební pre prípravu projektov, boli roztrúsení po jednotlivých odboroch,“ uviedla hovorkyňa primátora Zdenka Sekerešová.

mestský-úrad1To však podľa bývalého prednostu Mestského úradu v Banskej Bystrici Miroslava Rybára nie je pravda. „Eurofondom sa venovalo trojčlenné oddelenie, ktoré v kombinácii s externými spolupracovníkmi bohate postačovalo na to, aby mesto stihlo podať všetky projekty, v ktorých bolo oprávnené ich žiadať. To že ich nebolo tak veľa ako sme si želali, bolo spôsobené tým, že príslušné programové obdobie (2007 – 2013) bolo počas nášho volebného obdobia už pri konci, a tak už bola väčšina výziev vyčerpaná.“ uviedol.

Výzvy pre nové programovacie obdobie 2014-2020 boli Slovensku schválené len pred necelými dvoma týždňami. Primátor Ján Nosko už v predvolebnej kampani avizoval, že čerpanie eurofondov bude jednou z jeho priorít. Súčasné vedenie mesta však poukázalo i na chýbajúce základné dokumenty mesta. „Nové vedenie prevzalo mesto bez schváleného Územného plánu, Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a bez akýchkoľvek východísk použiteľných do Regionálnej integrovanej územnej stratégie, ktorá je základnou podmienkou čerpania fondov,“ doplnila Sekerešová.

eurofondy stretnutie
O eurofondoch rokuje vedenie mesta aj so zástupcami okolitých obcí.

Prípravy PHSR, ktorý je pripravovaný už od roku 2013, sú aktuálne vo finále. V súčasnosti má prebiehať už len jeho finálne zosúladenie s ďalšími strategickými dokumentami. Nový územný plán mesta bol poslancom predstavený po vyše desiatich rokoch príprav už vlani, no vo viacerých  politických táboroch narazil kvôli obsahu kontroverzných stavieb, najmä malých vodných elektrární.

Za účelom zintenzívnenia práce na príprave europrojektov vznikol na mestskom úrade zlúčením oddelenia prípravy projektov a oddelenia investičnej výstavby nový odbor rozvojových aktivít mesta. Ten vedie  Maroš Hrádela, ktorý bol od roku 2010 nominantom vtedajšieho predsedu kraja Vladimíra Maňku (SMER-SD) vo funkcii vedúceho odboru hospodárskej stratégie a riadenia majetku BBSK. „To, čo minulé vedenie zanedbalo, dobiehame za posledné dva mesiace. Museli sme veľmi rýchlo vytvoriť nový pracovný tím, ktorý tvoria kvalifikovaní ľudia so skúsenosťami, ochotní tvrdo pracovať,“ vysvetlil primátor Ján Nosko.

Nový Integrovaný Regionálny operačný program predpokladá predchádzajúcu koordináciu miest a obcí so samosprávnym krajom. Vedenie mesta sa v tejto súvislosti stretlo ešte minulý týždeň na spoločnom rokovaní aj so starostami okolitých obcí.