Podjavorinskej ulica je jedna z najkratších v meste. Rozprestiera sa v Šalkovej a je pomenovaná po známej spisovateľke.

Podjavorinskej ulica sa nachádza v banskobystrickej mestskej časti Šalková v blízkosti železničnej stanice. Je medzi ulicami Fraňa Kráľa a Ľupčianskou. Má len niekoľko sto metrov, je na nej pár rodinných domov a jedna požičovňa vozidiel. Pomenovaná je po Ľudmile Podjavorinskej.

Ľudmila Podjavorinská bola slovenská spisovateľka, autorka lyricko-epických i epických básní. Svoje prvé práce uverejňovala v peštianskych Slovenských novinách a časopise Vlasť a svet. Na Slovensku jej prvé diela vychádzali od roku 1892 v Národných novinách a Slovenských pohľadoch, neskôr spolupracovala s detskými časopismi Zornička a Dětský máj. Začínala vydávaním básní, no už čoskoro sa rozhodla venovať i próze. Vo svojich dielach zobrazovala trpké osudy obyčajných ľudí, no tiež hlboko nazrela do ľudských duší.

Vo svojich dielach z vidieckeho a malomestského prostredia opísala s kritickým nadhľadom každodenné rodinné starosti, i keď v začiatkoch literárnej kariéry využívala často komickosť postáv i situačnú komiku, neskôr vyostrila konflikty, či už sociálne alebo etické, čím sa jej diela stali hlbšími, vážnejšími a postavy tragickejšími. Svojou tvorbou sa od začiatku radí do obdobia realizmu, kde sa približuje kvalitou takým autorom, ako sú Svetozár Hurban Vajanský, Martin Kukučín alebo Jozef Gregor Tajovský. Vo svete slovenskej literatúry sa však zapísala najmä ako zakladateľka modernej slovenskej literatúry pre deti. Medzi jej najznámejšie diela pre deti patria napríklad Čin-čin, Zvonky, alebo Škovránok.

Pohľad na zaujímavosti a pôvod pomenovaní ďalších ulíc Banskej Bystrice nájdete v našej rubrike Ulice Banskej Bystrice.