Česká súťaž architektonických návrhov využívajúcich fotokatalytický betón – “Města bez smogu”, priniesla aj jeden súťažný návrh pre Banskú Bystricu.

Robert Gallo, študent Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brne do súťaže prihlásil návrh, ktorý by sa mohol stať poctou jednému z najvýznamnejších slovenských architektov 20. storočia, Prof. Ing. Arch. Dušanovi Kuzmovi (*1927 – † 2008). Objekt autor považuje za ‘’bránu’’ umiestnenú v parku pod najvýznamnejšou stavbou tohoto architekta – monumentálnym Pamätníkom Slovenského národného povstania. Autor navrhuje objekt s rozmermi 3,5 x 1,0 x 4,0 m, ktorý je tvorený tabulou z mliečneho skla a ‘’vaňou’’ z betónu, v ktorej sú ukryté elektrické inštalácie a LED panely, ktoré svietia vďaka svojej nízkej spotrebe energie nonstop. Konceptuálne objekt svojou formou reflektuje Pamätník SNP, podobne ako on je po obvode ‘’obalený’’ betónom a vo vnútri sa odohráva to najdôležitejšie, hmotovo je to však naopak, nesnaží sa napodobňovať skulpturálny výraz Kuzmovej architektúry, svojou strohou formou jej vzdáva hold. Navyše, využíva už spomenutý fotokalytický betón, v ktorom pri pôsobení svetla nastáva chemická reakcia, ktorej výsledkom je prečisťovanie vzduchu, ale aj samočistiaca funkcia betónu.

Aj keď by potenciálne umiestnenie takéhoto objektu v parku pod Pamätníkom SNP nemuselo byť po chuti každému, minimálne ako inšpirácia pre pamätník významných osobností mesta, ktorý iniciuje primátor Gogola, môže tento návrh určite poslúžiť.

Súťažný návrh nájdete priamo tu…