Na februárovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici schválili poslanci novú úpravu všeobecne záväzného nariadenia o hazardných hrách na území mesta.

Staršia, v týchto dňoch ešte stále platná verzia nariadenia, upravovala vznik herní a kasín vo vzdialenosti minimálne 200 metrov od škôl, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb, liečební látkových a nelátkových závislostí a ubytovní mládeže. Povinná vzdialenosť od uvedených zariadení sa mení z pôvodných 200 na minimálne 500 metrov. Schválené nariadenie o regulácii hazardných hier nadobudne účinnosť od 1. marca 2021 s tým, že väčšiny herní a kasín na území mesta sa úprava vzdialenosti dotkne až po uplynutí platnosti ich individuálnych licencií.

Za posledné 4 roky sa v Banskej Bystrici výrazným spôsobom zredukoval počet  hazardných prevádzok. Kým v roku 2017 sa na území mesta nachádzalo vyše 40 herní, k dnešnému dňu ich je 23.

Podľa mestského poslanca a podpredsedu Klubu Banskobystrická pravica, Igora Kašpera, sa na základe aktuálne prijatého nového nariadenia v meste obmedzí prevádzka ďalších 90% herní a kasín. Zo súčasných 23 by mali zostať dve, maximálne tri takéto prevádzky.

Primátor Ján Nosko predložil ešte v decembri minulého roka návrh nového všeobecne záväzného nariadenia, ktorý by zakázal hazard v meste Banská Bystrica. Na prijatie takéhoto nariadenia však bola potrebných 3/5 väčšina hlasov prítomných poslancov.

Napriek predpokladanej zhode na prijatí návrhu naprieč politickým spektrom napokon za úplný zákaz hazardu na území mesta zahlasovalo len 13 prítomných poslancov, a návrh tak nebol schválený. Mnohí poslanci odôvodňovali svoje odmietavé stanovisko k návrhu zákona s argumentom, že zákaz fyzického hazardu nič nerieši a vedie len k presunutiu hazardných aktivít do online priestoru. Viacerí z poslancov zároveň vyjadrili obavu z toho, že likvidácia licencovaných herní a kasín vedie k masívnemu vzniku tzv. „čiernych prevádzok“.

Banská Bystrica sa tak kvôli rozhodnutiu mestského zastupiteľstva nepridala k mestám ako Bratislava, Nitra, či Brezno, ktoré na svojom území hazard úplne zakázali.