Poslanci banskobystrického mestského zastupiteľstva v utorok prekvapujúco neschválili návrh primátora Jána Noska na zákaz herní a kasín na území mesta Banská Bystrica. Viacerí poslanci v diskusii vyjadrili obavy nad možným vznikom nelegálnych herní. Do nedávnej zmeny zákona mohla samospráva pristúpiť k zákazu len po predchádzajúcej petícii minimálne 30% obyvateľov. Teraz na to už stačil len súhlas poslancov, väčšina z nich sa však pri samotnom hlasovaní zdržala alebo nehlasovala.