V sobotu na sídlisku Rudlová-Sásová slávnostne otvorili jedinečnú športovo-relaxačnú oddychovú zónu pod názvom Pink park. Miestni aktivisti obnovili priestor medzi panelovými domami a oživili schátralé ihrisko. Na svoj projekt PINK PARK – verejná oddychová zóna, získali 5 000 eur z grantového programu PrieStory nadácie Ekopolis.

Občania v rámci projektu osadili novú hojdačku, ktorú si hneď obľúbili malé deti i tínedžeri. Pribudla informačná tabuľa, detský domček a ďalšie detské zariadenie, ďalej posedenie a nové chodníčky. Ošetrili zeleň a plánujú aj vysadenie kvetín a umiestenie smetných košov.

„Ukazuje sa, že v sídliskových komunitách sú náročné aj úpravy malých priestorov. Dôvodom však nie je to, že by sa nevedeli dohodnúť ľudia, na to práve slúži spoločné plánovanie dostatočne dlho pred realizáciou úprav. Problémom je potreba mnohých vyjadrení, stanovísk, povolení a potom posúvanie termínov prác vzhľadom na iné stavebné aktivity na sídlisku. Obyvatelia Ružovej ulice napriek tomu dokázali spoločne vytvoriť nový verejný priestor. Keď vidím ich nadšenie, nové kontakty, priateľstvo a samozrejme vynovené ihrisko, posedenie, chodníčky, tak viem, že toto miesto budú ďalej skrášľovať podľa spoločného plánu,“ povedala v tlačovom vyhlásení Martina Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis.