Uplynulý týždeň priniesol pre alergikov viac komplikácií z dôvodu vysokých denných koncentrácií peľu v ovzduší na celom území Slovenska. Slnečné počasie výrazne prispelo k značnému rozšíreniu spektra kvitnúcich drevín i bylín. Najvyššie  koncentrácie peľu boli namerané začiatkom týždňa, pričom na väčšine územia to bol utorok 19.4.2011. Vtedy celková denná koncentrácia peľu dosiahla v Bratislave 2215 peľových zŕn na meter kubický vzduchu , pričom dominoval peľ duba, ktorý v tento deň dosiahol hladinu 1258 peľových zŕn na meter kubický vzduchu. V Žiline dominoval peľ brezy s maximom záchytu  peľových zŕn na meter kubický vzduchu, v Košiciach peľ javora a v Banskej Bystrici peľ duba a buka, ktorý v závere týždňa dosahoval veľmi  vysoké koncentrácie.

Monitorovacia stanica Úradu verejného zdravotníctva (UVZ) SR Bratislava  zachytila prvý peľ tráv z čeľade lipnicovitých . Peľ pŕhľavovitých rastlín zachytený tiež touto monitorovacou stanicou patrí múrovníku, ktorý je v tejto oblasti hojne rozšírený. Pre alergikov je potešiteľné, že peľová sezóna brezy už  preklenula svoj vrchol aj na severe Slovenska. Pribudol však peľ  pagaštanu, pajaseňa, orecha, smreka, borovice, platanu a naďalej sa vyskytoval peľ cyprusovitých – tisovitých , peľ brestu, vŕby, topoľa, javora, smrekovca, hrabu, jaseňa, buka i duba“, popisuje peľovú situáciu RNDr. Janka Lafférsová, vedúca oddelenia biológie životného prostredia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktoré je koordinátorom peľovej informačnej služby (PIS) v SR.  Dodala, že okrem peľu múrovníka a tráv z čeľade lipnicovitých, dosahuje alergologicky významné koncentrácie v ovzduší Slovenska ešte stále aj peľ brezy.  Medzi spórami húb – plesní dominovali v ovzduší na celom území spóry rodu  Cladospórium.

Prognóza na tento týždeň je vzhľadom k predpovedi zrážok priaznivejšia. Okrem skončenej peľovej sezóny jelše a liesky dokvitá z čeľade lieskovitých ešte  hrab. Na celom území Slovenska je síce peľová sezóna brezy ešte v plnom prúde,  jej koncentrácie v ovzduší však už začali klesať. Vyššie hladiny možno predpokladať už len na severe Slovenska. „Breza zatiaľ ostáva najvýznamnejším alergénom peľového spektra na celom území.  Pomaly ju nahradia na dlhé obdobie trávy z čeľade lipnicovitých,  nárastom koncentrácií počítame ešte u peľu duba , buka, orecha, platanu. Začínajú kvitnúť ihličnany (smrek, borovica), ktorých peľ výrazne ovplyvní denné koncentrácie peľu v ovzduší. Aj v tomto týždni treba naďalej počítať s vysokými koncentráciami peľu a spór v ovzduší okrem lokálnych poklesov, ktoré sa prejavia v súvislosti so zrážkami“, konštatuje na záver MUDr. Lefférsová.