V predvečer osláv 70. výročia SNP dostalo mesto Banská Bystrica pamätnú medailu Ministra obrany SR k 70. výročiu Slovenského národného povstania a ukončenia 2. svetovej vojny.

pamatna medaila (2)Pamätnú medailu prebral z rúk štátneho tajomníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky Miloša Koterca primátor mesta Peter Gogola na zasadnutí Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ktoré sa dnes konalo v Banskej Bystrici.

„S postupom času príbehy strácajú svoju farbu a hrdinské činy sa len ťažko dokážu samé brániť zľahčovaniu a dehonestácii. Tu zohráva dôležitú a nezastupiteľnú úlohu Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Veľmi si vážim ich prácu i neutíchajúce hlasy vystupujúce proti extrémnym silám propagujúcim rasizmus či xenofóbiu,“ zdôraznil na úvod stretnutia primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.

 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov zároveň udelil pamätnú medailu aj primátorovi mesta Banská Bystrica Petrovi Gogolovi za obetavú prácu pre rozvoj SZPB.