V prípade závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže volič či už sám alebo prostredníctvom inej osoby požiadať mesto alebo obec o voľbu mimo volebnej miestnosti.

Počas volieb do Národnej rady SR, ktoré sa uskutočnia v sobotu, 30. septembra 2023 budú volebné miestnosti v Banskej Bystrici otvorené do 7.00 do 22.00 h. Na území mesta bude zriadených 78 volebných okrskov.

Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže volič požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

Urobiť tak môže len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami, obálkou a so zoznamom voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

Nahlasovať žiadosti o voľbu do prenosnej volebnej schránky je možné dvoma spôsobmi, a to telefonicky alebo elektronicky. Telefonicky je v meste Banská Bystrica potrebné adresovať svoju požiadavku na jedno z troch telefónnych čísel: 048/4330 720, 048/4330 725 a 048/4330 726, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.00 h. V prípade elektronického nahlásenia sa žiadosť zasiela na e-mailovú adresu podatelna@banskabystrica.sk. V žiadosti je potrebné uviesť meno a priezvisko voliča, adresu jeho trvalého pobytu spolu s poschodím, ako aj približný čas pre hlasovanie do prenosnej volebnej schránky.

Ďalšie informácie k septembrovým voľbám samospráva uverejňuje na svojom webe.