Tradičné vianočné trhy a ďalšie oslavy sviatkov Vianoc nás tento rok nečakajú. Napriek tomu sa mesto svojim obyvateľom snaží predvianočnú atmosféru aspoň čiastočne vynahradiť. Novoročný ohňostroj sa však nakoniec úplne ruší.

V tomto období už na Bystričanov zvyknú čakať stánky s občerstvením, chutnými klobásami, lokšami či teplým punčom. Tento rok ich na námestí SNP z dôvodu koronavírusu nenájdete. Ako sme už informovali, mesto chce atmosféru navodiť aspoň vianočnými koledami z reproduktorov, tradičnou zvoničkou, vianočným stromčekom či výstavou starých saní v priestoroch radnice.

Primátorský punč v mestských častiach

„Nemusíte chodiť vy, s čajom a punčom prídem za vami ja,“ tak znie odkaz primátora Jána Noska. Vianočný punč, ktorý primátor zvykne ponúkať na Námestí SNP sa tento rok premiestni do jednotlivých mestských častí. „Aby sme z dôvodu šírenia koronavírusu zabránili zhromažďovaniu sa ľudí, tento rok budeme chodiť po jednotlivých mestských častiach my. Všetci okoloidúci si budú môcť vychutnať teplý nápoj z hrnčeka s tematikou banskobystrických Vianoc za symbolickú cenu,“ objasňuje primátor Nosko.

Vianocne trhy, Namestie SNP, Vianoce vianocny stromcek strom Banska Bystrica 2017
Fotografia z archívu BBonline.sk.

Primátor ponúkne teplými nápojmi obyvateľov, ktorých stretne počas popoludňajšej prechádzky vždy od 16:00 hod. v dňoch 16. až 22. decembra. Vianočný punč alebo čaj si budú môcť okoloidúci vychutnať v jednotlivých mestských častiach vždy v iný deň:

16. decembra – Námestie SNP, Šalková, Majer, Uhlisko
17. decembra – Rudlová – Sásová, Jakub, Kostiviarska, Uľanka
18. decembra – Fončorda, Iliaš
21. decembra– Radvaň-Kráľová, Rakytovce, Kremnička
22. decembra- Podlavice, Skubín, Senica

Suma za ohňostroj pôjde nemocnici

Zákaz zhromažďovania a organizovania hromadných podujatí ovplyvnil tento rok aj silvestrovské či novoročné oslavy. Mesto dlhšie zvažovalo, že by zachovalo aspoň symboliku silvestrovského ohňostroja, preto hľadalo vhodnú lokalitu, odkiaľ by mohol byť viditeľný, aby si ho mohli Banskobystričania pozrieť z pohodlia svojich domovov.

„Ohňostroj sme plánovali odpáliť z Urpína, no po dlhých rozhovoroch a vyhodnotení plusov a mínusov sme sa nakoniec rozhodli zrušiť aj aktivity smerujúce k jeho organizovaniu. Môže sa stať, že nám nebude priať počasie a celé naše snaženie vyjde na zmar. Preto sme sa zhodli na tom, že sumu 4 000 eur, ktorú by sme investovali do ohňostroja, venujeme spolu s výťažkom z Primátorského punču Oddeleniu infektológie Rooseveltovej nemocnice. V najbližších dňoch pani primárka so svojím tímom rozhodne, na čo financie využijú,“ dopĺňa primátor.

Vianočná i nevianočná kultúra pre potešenie

Tohtoročné predvianočné obdobie spestria programy nielen s vianočnou tematikou. Na Luciu mesto organizuje koncert Martina Babjaka pri príležitosti jeho životného jubilea a 10. výročia znovuotvorenia radnice.

Tento rok nebude chýbať ani jesenný večer poézie Generácie Nula, ktorý sa uskutoční 8. decembra o 18.00 h v Robotníckom dome. Čaká nás aj tradičné autorské čítanie poézie Ars Poetica Neosoliensis, a to 17. decembra o 17.00 h v Radnici na Námestí SNP. „Vianočný koncert sláčikového kvarteta s gitarou 20. decembra o 17.00 h rozozvučí Robotnícky dom slovenskými a svetovými vianočnými koledami,“ uvádza Zuzana Kohútová z oddelenia kultúry.

Bezplatné vstupenky na program je však potrebné si vyzdvihnúť v Informačnom centre na radnici alebo rezervovať prostredníctvom e-mailu zuzana.kohutova@banskabystrica.sk. Záznamy koncertov sa budú aj vysielať, a to prostredníctvom sociálnych sietí i obrazoviek dostupných na Námestí SNP, autobusovej stanici či v Robotníckom dome.

Zvolenčania si vychutnajú atmosféru vo Vianočnej dedine

Naopak, mesto Zvolen svojim obyvateľom prináša tradičný symbol Vianoc. Tento rok síce bez vystúpení, no predsa len si budú môcť vychutnať atmosféru vianočnej dediny. Už teraz je otvorených desať stánkov, v ktorých nájdete sortiment z minulých rokov. Obyvatelia sa tak môžu tešiť aj na obľúbený vianočný nápoj – punč priamo zo stánkov na zvolenskom námestí. Viac v článku na ZVonline.sk.