Minulotýždňová snehová kalamita spôsobila v časti mesta nielen výpadky, ale aj naopak, zvýšené napätie v elektrickej sieti. Ako sme vás informovali… to dosahovalo až cez 330 voltov.

“Keď sme prišli domov, mama sa čudovala, že kto vymenil žiarovky za silnejšie. No smrdela mi aj neónka na akváriu, tak som rýchlo vypol ističe, aby sa nám nič nepokazilo,” napísal nám vo štvrtok jeden z našich čitateľov. Veľká časť ľudí si však nebezpečné vysoké napätie všimla až keď bolo neskoro. Niektorí Sásovania sa na našu redakciu začali obracať s tým, že im vyhoreli zdroje na počítačoch a iné elektrické zariadenia. Oprávnene sa preto pýtali, či sa môžu dovolať odškodnenia na adrese Stredoslovenskej energetiky.

Podľa Jany Bolibruchovej z tejto spoločnosti by však žiadanie odškodnenia na tejto adrese bolo márne: „Keďže sa jedná o časové obdobie počas odstraňovania poruchy kalamitou, nie je možné poskytnúť náhradu škody.“

Podľa mediátora Martina Dubníčka, z mediačno-konzultačného centra Sova, ktoré sa na občianske spory špecializuje, závisí možné odškodnenie od zmlúv uzavretých so Stredoslovenskou energetikou. V prvom rade by ale takéto škody malo pokrývať komerčné poistenie nehnuteľností. Poškodeným odporúča nahlásiť takto vzniknuté závady, ako poistnú udalosť: „Spadá to do poistenia domácnosti, ktoré má za smiešnych pár eur ročne takmer každý z nás a takéto veci by malo pokrývať. Ak sú to ale drahšie veci, tak by som napísal oficiálnu žiadosť na SSE s tým, že nik ma neinformoval, že prebiehajú opravy a môže nastať určité riziko. Otázka ale je, čo stojí v zmluvách domácností s elektrárňami. Ak je tam totiž klauzula o zbavení sa zodpovednosti, je to na pováženie,“ priblížil možnosti poškodených domácností.

Obchodné podmienky SSE v tomto prípade nie sú jednoznačné. Je pravdou, že  distribútor elektrickej energie má právo obmedziť alebo prerušiť dodávku a distribúciu elektriny bez nároku na náhradu škody, no o vysokom napätí sa nikde nehovorí. Spotrebiteľ má dokonca právo na odškodnenie v prípade, že ku škode došlo pri poruchách na zariadeniach sústavy a počas ich odstraňovania ak o nich SSE vopred neinformovala, lenže takáto porucha by musela nastať zavinením prevádzkovateľa siete, o čo sa v tomto prípade postarala príroda. Mnohým bez poistenia domácnosti tak práve ona nielen rozmazala výhľad z okien, ale aj pohľad do peňaženky.