Mesto Banská Bystrica sa pripravuje na realizáciu druhého kola plošného testovania obyvateľov na Covid-19. To prebehne cez víkend, 7. a 8. novembra na rovnakých odberných miestach, ako v predošlom týždni. Miesta sa však otvoria až o 8.00 h a zatvoria už pred 20.00 h.

Samospráva po skúsenostiach z predošlého víkendu vyzýva ľudí, aby si testovanie rozložili v čase. Počas uplynulého víkendu mnohí stáli v sobotu v dlhých radách od skorého rána aj niekoľko hodín. V nedeľu boli odberné miesta neraz úplne prázdne.

„Mesto doposiaľ nedisponuje presnými číslami a analytickými údajmi testovaných v Banskej Bystrici z prvého kola celoplošného testovania na COVID-19. Napriek tomu zabezpečuje všetko potrebné, aby sa tento víkend mohlo uskutočniť avizované druhé kolo testovania. Robí tak najmä preto, aby sa na ňom mohli zúčastniť tí obyvatelia, ktorí sa tak rozhodnú, resp. potrebujú certifikát doložiť napr. v zamestnaní,“ priblížila hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Zdenka Marhefková.

Podľa oficiálnych údajov dosiahol podiel nakazených na všetkých testovaných v okrese Banská Bystrica 1,07%. V absolútnych číslach tak testovanie zistilo v okrese zo 64 127 otestovaných ľudí celkom 687 prípadov nákazy. Vláda určila hranicu bezpečných okresov na úrovni 0,7% nakazených z plošného testovania. Vo všetkých okresoch, kde bol podiel nakazených vyšší, prebehne počas víkendu druhé kolo testovania. Týka sa to napríklad aj susedného okresu Zvolen, v ktorom bol podiel nakazených 0,71%.

Počet odberných miest, ako aj režim ich fungovania, ostáva v Banskej Bystrici nezmenený, posúva sa však čas ranného otvorenia odberných miest.

Šesťdesiatosem odberných miest v 24 lokalitách sa v sobotu aj nedeľu otvorí o 8.00 h ráno, pričom zdravotnícky personál vykoná posledné odbery o 19.30 h.

Mesto Banská Bystrica znovu zaisťuje na každé odberné miesto požadovaný počet administratívnych pracovníkov. „Záujem pomôcť je z ich strany aj tentokrát vysoký, doplnila Marhefková.

Odberné miesta v Banskej Bystrici

Odberné miesta na mapovej aplikácii mesta.

Centrum

 • ZŠ s MŠ Jána Bakossa, Bakossova 5 – 3 odberné miesta
 • ZŠ Trieda SNP, Trieda SNP 20 – 3 odberné miesta
 • Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6 – 3 odberné miesta
 • Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 18 – 3 odberné miesta

Uhlisko, Majer

 • ZŠ Golianova, Golianova 8 – 3 odberné miesta

Senica

 • mobilná jednotka vo vyhradený čas (časy mesto ešte upresní)

Šalková

 • kultúrny dom, Hronská 4 – 1 odberné miesto

Rudlová – Sásová

 • ZŠ Sitnianska, Sitnianska 32 – 4 odberné miesta
 • ZŠ Ďumbierska, Ďumbierska 17 – 4 odberné miesta
 • bývalá ZŠ Tatranská, Tatranská 10 – 3 odberné miesta
 • ZŠ Pieninská, Pieninská 27 – 4 odberné miesta
 • SOŠ Pod Bánošom, Pod Bánošom 80 – 2 odberné miesta

Podlavice, Skubín

 • ZŠ J. G. Tajovského, Gaštanová 12 – 4 odberné miesta

Kostiviarska, Jakub

 • futbalové ihrisko, Jakubská cesta 12 – 1 odberné miesto

Uľanka

 • objekt bývalého MNV, Uľanská cesta 47 – 1 odberné miesto

Fončorda

 • ZŠ Moskovská, Moskovská 2 – 4 odberné miesta
 • ZŠ Spojová, Spojová 14 – 4 odberné miesta
 • Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51 – 4 odberné miesta
 • ZŠ Narnia, Okružná 2 – 4 odberné miesta

Radvaň – Kráľová, Pršianska terasa

 • ZŠ s MŠ Radvanská, Radvanská 1 – 4 odberné miesta
 • Slovenská zdravotnícka univerzita, Sládkovičova 21 – 5 odberných miest

Kremnička

 • Spojená škola Kremnička, Kremnička 10 – 1 odberné miesto

Rakytovce

 • hasičská zbrojnica, Rakytovská cesta 76 – 1 odberné miesto

Iliaš

 • mobilná jednotka vo vyhradený čas (časy mesto ešte upresní)

Priebeh testovania

Tak ako aj v prvom kole, na mieste budete navigovaní na najbližšie voľné odberné miesto. Preukážete sa občianskym preukazom a administratívny pracovník vyplní formulár pre registráciu a dostanete pridelené číslo.

Následne vás zdravotnícky personál vyzve k odkrytiu nosa a úst a špeciálnou vatovou tyčinkou odoberie vzorky z nosohltanu. Po uskutočnení testu si nasadíte rúško a vo vyhradenom priestore vyčkáte na výsledok. Následne vás privolajú podľa prideleného čísla a certifikát s výsledkom a usmernením obdržíte v zatvorenej obálke.

Pre okresy, v ktorých prebehne opätovné plošné testovanie na Covid-19 počas víkendu 7. a 8. novembra, vydá štát nové certifikáty, ktoré ľudia obdržia. Nový certifikát s negatívnym výsledok bude potom od pondelka, 9.11. opäť podmienkou výnimky z vládneho obmedzenia voľného pohybu do 14. novembra. Týka sa to okrem okresu B. Bystrica aj susedných okresov Zvolen či Brezno. V okresoch, v ktorých druhé kolo testovania neprebehne, do 14.11. postačí certifikát z prvého kola.

V prípade neúčasti na druhom kole testovania budú naďalej platiť v rámci zákazu vychádzania len niektoré výnimky.