Napriek piatkovému avízu o zaistení dostatočných personálnych kapacít, viaceré miesta plošného testovania na Covid-19 v B.Bystrici museli v sobotu posunúť otvorenie testovania. Dôvodom boli najmä chýbajúci zdravotníci.

Prvé problémy hlásilo mesto už od rána. Napriek avizovanému zaisteniu zdravotníkov zo strany armády, ráno potrebný zdravotnícky personál chýbal alebo prišiel neskôr na odberné miesta na Hurbanovej ulici na SPŠ J. Murgaša v centre mesta, ale aj na ZŠ Narnia na Okružnej a ZŠ Spojová na Fončorde. Viaceré odberné miesta sa preto otvárali s oneskorením až okolo pol deviatej.

Odberné miesto na Okružnej ulici.

Podľa informácií z mesta, neskôr s prácou začínalo aj odberné miesto Gymnáziu Mikuláša Kováča na Mládežníckej ulici a mobilná jednotka v mestskej časti Iliaš.

„Na území mesta Banská Bystrica evidujeme aj miesta, kde k 7.00 h Ozbrojené sily SR nezabezpečili zdravotnícky personál, a teda vznikol chaos a tvorili sa dlhé rady. Mesto Banská Bystrica robí všetko preto, aby sme v spolupráci so Slovenským Červeným krížom dodali zdravotníkov aj do týchto miest,“ uviedla hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Zdenka Marhefková. Ako doplnila, materiál i účasť administratívnych pracovníkov, ktorých mala zabezpečiť samospráva, boli na 6. hodinu ráno pripravené.

Testovanie pred ZŠ Ďumbierska.

Trpezlivosť je nutná, pripravte sa na dvojhodinové čakanie

Obyvatelia sa môžu zúčastniť testovania na ktoromkoľvek odbernom mieste, od rána bol však záujem o testovanie veľký na všetkých. Napriek výzve, aby ľudia prichádzali na testovanie v čase podľa priezvisk, sa aj na odberných miestach, ktoré sa otvorili v plánovanom čase o 7.00 h, tvorili prakticky okamžite dlhé rady.

Avšak nielen chýbajúci zdravotnícky personál zdržal vykonávanie odberov. Pri odbernom mieste na Gymnáziu Andreja Sládkoviča sa stres a dlhé státie v rade negatívne podpísalo aj na zdraví jednotlivcov. Kvôli náhlemu odpadnutiu ženy, ktorá tu čakala na odber a následnému zásahu zdravotníkov na mieste, boli odbery na čas prerušené.

Rad ľudí pred odberným miestom na ZŠ Moskovská.

Z približne dvanástky nami monitorovaných odberných lokalít v meste, z celkového počtu 24, na ktorých je celkom 68 odberných miest, nebolo jediné, kde by sa fronty ľudí už okolo ôsmej ráno netiahli až na stovky metrov. Verejnosť však dodržiava predpísané rozostupy. V meste zatiaľ nie sú hlásené žiadne bezpečnostné incidenty, Banskobystričania v pokoji čakajú na vykonanie odberov.

Čakanie sa pritom na mnohých miestach naťahuje aj na dve hodiny. Takýto interval hlásili dopoludnia ľudia, ktorí sa dostali na rad napríklad na odberných miestach na Moskovskej ulici, Sitnianskej ulici, SOŠ Pod Bánošom, Triede SNP v centre či Gaštanovej ulici v Podlaviciach alebo SOŠ v Kremničke. Naopak, testovanie na odbernom mieste na Pieninskej ulici v Sásovej prebiehalo krátko po poludní plynulejšie, s čakacou dobou len okolo 30 minút.

Fronta ľudí pod ZŠ na Sitnianskej ulici.

Po ranných komplikáciách už, napriek dlhým radám ľudí, bol priebeh testovania plynulý. Spomalenie testovania však spôsobili obedné prestávky jednotlivých odberných tímov, či nevyhnutná dezinfekcia niektorých priestorov.

Realizácia samotných odberov prebieha rýchlo a je dobre zorganizovaná. Od administratívneho zaevidovania až po samotný, len niekoľko sekúnd trvajúci, odber vzorky. Následne sa na vyhodnotenie čaká približne 15 minút. Občan obdrží obálku s certifikátom a informáciami o ďalšom postupe a to najmä v prípade, že bude jeho test pozitívny.

Plošné testovanie v sobotu potrvá do 22.00 h. Odberné miesta sa potom otvoria pre verejnosť opäť aj v nedeľu od 7.00 h.

Certifikát o negatívnom výsledku antigénového testu z plošného testovania, prípadne potvrdenie o vykonaní PCR testu, sú podmienkou pri ktorej sa na ľudí od pondelka nebude vzťahovať vládou nariadené obmedzenie pohybu zákazom vychádzania.