Návštevníci banskobystrickej plavárne na Štiavničkách musia naďalej počítať s niektorými obmedzeniami, ktoré ovplyvňujú jej prevádzku a dostupnosť služieb.

Pre pokračujúce uzatvorenie plavárne UMB slúži Plaváreň Štiavničky naďalej zvýšenému počtu trénujúcich športovcov, čo sa prejavuje na dostupnosti jednotlivých plaveckých dráh bazénu pre ostatnú verejnosť.

Napríklad už v stredu, 25. januára od 17-tej do 18-tej hodiny bude bazén obsadený úplne, bez možnosti zaplávať si v plaveckých dráhach. Verejnosť bude mať k dispozícii len relaxačný bazén, pričom v prípade prekročenia maximálneho počtu návštevníkov naň, bude vstup ďalším návštevníkom pozastavený. Vo štvrtok, 26. januára od 16-tej do 17-tej bude zas verejnosti k dispozícii len jedna plavecká dráha.

Tento stav sa práve z dôvodu nedostatočných kapacít pre plavcov v meste opakuje už od jesene minulého roka. „Po skončení zimných prázdnin naďalej evidujeme enormný záujem verejnosti organizovanej v plaveckých subjektoch pracujúcich s deťmi a mládežou o prenájom plaveckých dráh v neskorších popoludňajších hodinách. Situáciu trochu zhoršilo odstavenie prevádzky univerzitnej plavárne na Univerzite Mateja Bela, ktorá aspoň čiastočne odľahčovala mestskú plaváreň,“ informuje teraz mestská firma MBB, a.s., ktorá plaváreň prevádzkuje.

K obmedzeniam sa tento mesiac pridalo uzatvorenie parnej sauny, ktorá je súčasťou plavárne. Stojí za ním havarijný stav ku ktorému došlo, keď v posledný deň uplynulého roka spadol stropný podhľad pred vstupom do parnej sauny.

„Okamžite boli vykonané všetky potrebné úkony k čo najskoršiemu vyriešeniu havárie. Žiaľ z dôvodu dlhších termínov na dodávku potrebného stavebného materiálu nie je v našich silách sprístupnenie parnej sauny urýchliť. Predbežný termín dodania potrebného materiálu bol upresnený na druhý februárový týždeň, čím v tomto čase odhadujeme termín sprístupnenia parnej sauny po 15.2.2023,“ upresnila v aktuálnom vyhlásení mestská firma.