Súbor akcií Stratené deti sa koná vo viacerých mestách, tentoraz v Banskej Bystrici. Je venovaný detským vojakom – deťom, ktoré prišli o detstvo, o domov, o rodinu, ktoré sú dennodenne vystavené rôznym formám násilia. Na svete je ich okolo 250 až 300 tisíc.

Film Krvavý diamant, ktorý si budete môcť už v stredu pozrieť v multiine CINEMAX Banská Bystrica sa odohráva na pozadí desaťročnej občianskej vojny v západoafrickej Sierre Leone, v ktorej bojovali aj deti. Neviditeľné deti zase prinášajú pohľad viacerých režisérov na deti v núdzi v rôznych krajinách sveta.

Podujatia sa konajú pri príležitosti 10. výročia vstúpenia do platnosti Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch.

Viac o detských vojakoch sa dozviete napríklad z knižky Diamantové deti.