Úradná správa č. 44, v Banskej Bystrici 14.6.2013

Správy zo sekretariátu

Pripomíname futbalovým klubom, že do 20. júna je potrebné uhradiť júnovú faktúru za rozhodcov, pričom v tento deň by mali byť peniaze už na účte vo VÚB. Za každý deň omeškania účtuje ekonomický úsek ObFZ penále vo výške jedného percenta z uhrádzanej sumy – podľa uznesenia z Konferencie ObFZ zo dňa 9. marca 2013 bez výnimky.

Ďalší termín je 25. jún 2013, kedy najneskôr treba zaslať vyplnené prihlášky do nového súťažného ročníka a terajšie kluby, hrajúce 1. triedu aj svoje návrhy na vybraných hráčov do Jedenástky ObFZ za súťažný ročník 2012/2013.

Termín Konferencie ObFZ spojený s ukončením súťažného ročníka 2012/2013 a vyžrebovaním nového súťažného ročníka je určený na sobotu 6. júla 2013 od 10,00 hodiny v jedálni Strednej odbornej školy, Pod Bánošom 80 v Banskej Bystrici – Sásovej. Pozvánka aj programom konferencie bude futbalovým klubom zaslaná včas poštou.

Správy ŠTK a KM – predseda Milan Mecele

1.  Oprava textu z minulej úradnej správy : Súhlasíme po vzájomnej dohode s odohratím MFS 2. triedy skupiny A 16. kolo Horné Pršany – Malachov dňa 22. júna 2013 (sobota) o 17,00 hodine  na ihrisku FK Horné Pršany. Za chybu v texte sa ŠTK ospravedlňuje.

2.  Súhlasíme po vzájomnej dohode s odohratím MFS 2. triedy skupiny A 26. kolo Tajov – Mičiná dňa 15. júna 2013 (sobota) o 16,00 hodine  na ihrisku v Tajove.

3.  Súhlasíme po vzájomnej dohode s odohratím MFS starších žiakov 14. kolo Valaská – Heľpa dňa 20. júna 2013 (štvrtok) o 16,00 hodine na ihrisku v Hronci.

4. Kontumujeme MFS 2. triedy skupiny A 23. kolo Brusno B – Riečka podľa článku 100/i (štart hráča v zastavenej činnosti). Priznávame 3 body v prospech FK Brusno B a výsledok dosiahnutý na ihrisku (5 : 1 ) ponechávame v platnosti. Prípad postupujeme na DK.

5.  KM oznamuje vedúcim družstiev futbalových prípraviek, že dňa 22. júna 2013 (sobota) sa uskutoční posledný turnaj prípraviek „O putovný pohár predsedu komisie mládeže“, ktorý sa odohrá na ihrisku FK Poniky. Propozície budú zaslané vedúcim družstiev prihlásených klubov e – mailom.

6.  Súhlasíme po vzájomnej dohode klubov s odohratím MFS 1. triedy Poniky – Tatran Čierny Balog dňa 19. júna 2013 (streda) o 17,30 hodine na ihrisku FK Poniky.

7. Oznamujeme futbalovým klubom, že plánovaný štart nového súťažného ročníka 2013/2014 bude v dňoch 3. a 4. augusta 2013.

8. Súhlasíme po vzájomnej dohode klubov s odohratím MFS 2. triedy skupiny B 16. kolo dňa 23. júna 2013 o 15,00 hodine na ihrisku FK Hronsek.

Správy DK – predseda Július Kliment

D-I-78 Majer Ivan 931225 FK Strelníky 4 stretnutia nepodmienečne od 12. júna podľa 1-3b.

D-I-79 Náčin Jozef 770707 FK Riečka 1 stretnutie nepodmienečne od 12. júna podľa 1-4a. DK predvoláva na deň 19. júna 2013 o 15,00 hodine vedúceho mužstva FK Riečka Ľubomíra Snopka.

D-I-80 Kútik Roman 1174360 FK Ľubietová 1 stretnutie nepodmienečne od 12. júna podľa 1-5a.

D-I-81 Grómus Peter 1239656 FK Pohronská Polhora 3 stretnutia nepodmienečne od 12. júna podľa 1-6/1b.

D-I-82 Uhrík Ján 500622 vedúci družstva FK Lučatín 6 stretnutí nepodmienečne od 4. júna 2013 podľa 1-4a.

D-I-82 DK na návrh KR trestá rozhodcu Mareka Smoleňa zastavením činnosti na 2 stretnutia nepodmienečne od 12. júna 2013 podľa 1-3/5 + pokuta 10 € + 7 € za prerokovanie priestupku. Splatnosť pokuty je do 27. júna 2013. Zároveň predvolávame menovaného na zasadnutie DK dňa 19. júna 2013 o 15,15 hodine pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení.

D-I-83 DK trestá na návrh KR rozhodcu Michala Šajdíka zastavením činnosti na 2 stretnutia nepodmienečne od 12. júna 2013 za nedostavenie sa na zasadnutie DK bez ospravedlnenia. Poplatok 7 € za prerokovanie priestupku uhradiť do 27. júna 2013.

Zastavenie činnosti  na 1 stretnutie nepodmienečne za 4 ŽK od 29. mája 2013:

Marián Duraj 821112 FK Šumiac.

Zastavenie činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne za 4 ŽK od 12. júna 2013:

Ivan Bango 881208 FK Staré Hory, Marek Tomčík 840525 FK Jakub.

Zmena trestu:

Roman Habány 760314 FK Králiky zostatok trestu 1 stretnutie nepodmienečne sa mení na 1 stretnutie podmienečne dňom 13. júna 2013 s účinnosťou do 30. septembra 2013.

Ondrej Majer 841125 FK Mičiná zostatok trestu 2 stretnutia nepodmienečne sa mení 2 stretnutia podmienečne dňom 13. júna 2013 s účinnosťou do 30. septembra 2013.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Správy KR – predseda Peter Králka

Predpokladaný termín jesenného seminára rozhodcov je priebežne určený na 2. augusta 2013 v jedálni Strednej odbornej školy pod Bánošom v Banskej Bystrici – Sásovej.

KR opätovne upozorňuje rozhodcov na vypisovanie zápisov o stretnutí na počítači alebo písacom stroji (Auxt).

Delegačný list č. 27

I. trieda 16. kolo 23. júna 2013 o 17,30

Hronec – T. Č. Balog (Spišiak – Petrík, Sáliš – Pecník)

Baláže – Harmanec (Dírer – Tůma, Spodniak – Prochádzka)

Jakub – Staré Hory (Majer M. – Rumanovský, Rusko – Piar)

Pohr. Polhora – Braväcovo (Bošeľa – Mišány, Majer I.- Kotrán)

Podkonice – Lučatín (Caban – Legíň, Pivarček – Mecele)

Valaská – Poniky (Palider – Riša, Melicher – Uhrín)

Osrblie – Heľpa  (Štrba – Rosenberger, Hikker – Sitarčík)

Dohrávky:

Poniky – T. Č. Balog 21.kolo 19. júna o 17,30 (Gajdoš – Caban, Pivarček – Pecník)

Osrblie – Hronec 17. kolo 19. júna o 17,30 (Kolofík – Majer M. , Auxt – Piar)

Poniky – Osrblie 15.kolo 26.júna o 17,30 (Spodniak – Kubančík, Rusko – Prochádzka)

II. trieda skupina A 16. kolo 23. júna 2013 o 17,30

Hronsek – Strelníky o 15,00 (Ondriga – Kolofík, Ondrejka)

Riečka – Tajov (Zeman – Pastorek, Alberty)

Hiadeľ – Nemecká (Gajdoš – Jastrab, Ursíny)

Horné Pršany – Malachov SO o 17,00 (Pivarček – Legíň, Marček)

Mičiná – Králiky (Kolofík – Ondriga, Ondrejka)

Brusno B – Šalková B (Kubančík – Bulla, Fábry)

Ľubietová – Dúbravica /ihr. Strelníky/ (Lešták – Marček, Kalina)

Dohrávka:

Šalková B – Hronsek 29. júna /sobota/ o 18,00 (Spodniak – Rusko, Lešták)

II. trieda skupina B 16. kolo 23. júna 2013 o 17,30

Beňuš A – Beňuš juniori (Auxt – Mereš)

Šumiac – Polomka (Dorčiak – Pančík)

Bacúch – Dolná Lehota  21. júna / piatok / o 17,00  ihr. Beňuš/ (Štrba – Mereš, Dorčiak)

Dohrávka:

Dolná Lehota – Michalová 26. júna /streda/ o 17,30 (Sáliš – Petrík, Štrba)

II. trieda skupina B 17. kolo 30. júna 2013 o 17,30

Dolná Lehota – Beňuš A (Rosenberger – Kubančík, Zeman)

Michalová – Bacúch  (Godál – Mereš, Pančík)

Beňuš juniori – Šumiac (Sáliš – Petrík)

Mládežnícke stretnutia:

I.trieda starší žiaci:

Valaská – Heľpa 11. kolo 23. júna o 10,00 / ihr. Hronec/(Pančík)

Valaská – Šalková 13. kolo 20. júna /štvrtok/ o 16,00 / ihr. Hronec/ (Pančík)

Stretnutia riadené SsFZ:

IV. liga dorast skupina  JUH 16. kolo 22. júna o 14,30

Brusno – Kalinovo (Mikloš – Tůma)

I.liga MŽ A a B 17. kolo 22. júna o 10,00/11,30

Podbrezová – Kysucké Nové Mesto (Auxt)

II.liga SŽ a MŽ skupina JUH 16. kolo 20. júna (štvrtok) o 15,00/17,00

Partizán Čierny Balog – Rimavská Sobota (Auxt)