Katedra telesnej výchovy a športu na Univerzite Mateja Bela privítala po štyroch rokoch nového člena na pozíciu vedúceho katedry. Po voľbách, ktoré prebehli 22. júna 2016, sa na tento post dostal Jiří Michal.

15554839_10208515404018975_573602448_nKatedru telesnej výchovy a športu na Filozofickej fakulte UMB navštevuje v akademickom roku 2016/2017 dohromady 608 študentov na bakalárskom a magisterskom stupni na dennej aj externej forme štúdia. Od roku 1957 do roku 2016 vyštudovalo odbor telesnej výchovy spolu 6150 učiteľov, trénerov a telovýchovných pracovníkov. Medzi nimi sa nachádzajú známe mená športovcov ako Elena Kaliská, Ľuboš Križko, Alena Procházková alebo trénerov známych tvári ako Juraj Sanitra (tréner Anastasii Kuzminovej), Peter Zánický (tréner Petra Sagana) a Matej Spišiak (tréner Mateja Tótha). Na katedre pôsobí 30 zamestnancov – štyria profesori, šiesti docenti, osemnásť odborných asistentov s PhD., dvaja technickí pracovníci a 20 doktorandov (dvanásť doktorandov denného štúdia a osem doktorandov externého štúdia). Katedra telesnej výchovy a športu má svoje vlastné diagnostické laboratórium, kde sa realizujú diagnostiky a analýzy telesného zloženia, diagnostiky pohybových schopností a funkčné diagnostiky. Katedra okrem iného spolupracuje so športovými zväzmi a ponúka vzdelávanie trénerov podľa Zákona o športe 440/2015 Z.z..

KTVŠ UMB je pre nového vedúceho katedry alma mater. Vyštudoval tu odbor telesná výchova. V štúdiu pokračoval ako doktorand v Bratislave a zavŕšil ho docentúrou v Prešove. Po štúdiu sa vrátil na pôdu Univerzity Mateja Bela, kde pôsobí už 31 rokov. Rolu vedúceho katedry však docent  Jiří Michal neprijal po prvý krát vo svojom živote. Ako vedúci katedry pôsobil už v rokoch 1999 – 2002 , 2006 – 2008. Nový vedúci, nové logo, nová fanpage katedry. Po týchto zmenách budú nasledovať ďalšie. Ako sám povedal, s Katedrou telesnej výchovy a športu na Univerzite Mateja Bela má ešte veľké plány.

Ako vedúci katedry máte pod sebou približne 30-40 ľudí. Ako sa cítite v tejto funkcii?

Riadiť takýto veľký kolektív 42 pracovníkov (30 zamestnancov a dvanástich denných doktorandov) nie je jednoduché. Z hľadiska početnosti tohto kolektívu môžem povedať, že patríme medzi najväčšie katedry nielen v rámci univerzity, ale aj v rámci Slovenska. Na to aby som riadil takúto početnú skupinu som sa rozhodol vytvoriť si užší pracovný riadiaci tím – vedeckú radu katedry, kde si dôležité veci chodu katedry „predžujeme“ a následne pred celý kolektív predkladám jednotlivé zámery a úlohy katedry. Mám rád jednoduché a jasné riešenia. Vo veciach chcem mať poriadok. Nemám rád polovičné riešenia.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na túto pozíciu?

Už v minulosti v rokoch 1999 – 2002 , 2006 – 2008 som bol na tejto pozícii a táto práca je vždy pre mňa výzvou. Po osemročnej odmlke a mojom „manažérskom dozretí“ som sa rozhodol kandidovať na túto funkciu s tým, aby som kolektív katedry zjednotil a posunul k lepším výsledkom najmä z celoslovenského hľadiska. Chcem katedru zviditeľniť v oblasti prípravy budúcich telovýchovných pracovníkov, riešenia výskumu, športovej reprezentácie študentov  a pod.

Čo Vás viedlo k tomu, aby ste hneď od začiatku zmenili logo a vytvorili novú fanpage?

Katedra bola málo propagovaná najmä na sociálnych sieťach s ktorými je dnešná mládež úzko spojená. Je potrebné, aby sa katedra viac orientovala aj na túto stránku propagácie svojich výsledkov a jednotlivých druhov štúdia na katedre. Propagácia katedry musí byť dynamickejšia a konkrétne smerovaná. Verím tomu, že tento zámer sa mi už darí realizovať.

15644336_10208515402258931_1262206368_nAké sú Vaše ďalšie plány s katedrou? Čo by ste na nej chceli najviac posunúť vpred?

Hlavným cieľom katedry je vedenie a riadenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu zameraného na prípravu budúcich učiteľov telesnej a športovej výchovy, trénerov a telovýchovných pracovníkov. Je na každom z nás profesorov, aby sme odovzdávali študentom také vedomosti, ktoré ich budú profilovať tým správnym smerom. Máme pripravený nový študijný program rekreológia. Absolvent tohto štúdia sa môže uplatniť ako animátor pohybových a športových aktivít v rôznych oblastiach verejného a súkromného sektora. Môže pracovať vo fitnescentrách, v hotelových wellnessoch, v kúpeľoch, v domácich a najmä zahraničných dovolenkových rezortoch, detských táboroch a pod. Vo vedecko-výskumnej oblasti chcem, aby sa zlepšila kvalita výskumných projektov a nastala väčšia kooperácia pri riešení úloh. Výsledkom by malo byť podanie kvalitných medzinárodných projektov, ktoré by pomohli pri materiálnom aj finančnom zabezpečení katedry. Pre skvalitnenie procesu je potrebné vybudovať resp. dobudovať diagnostické laboratórium, ktoré chceme postaviť na medzinárodnú úroveň. Chcem zintenzívniť spoluprácu s verejnosťou a preto sme teraz vytvorili Trénerské vzdelávacie centrum, ktoré v zmysle nového zákona o športe, v spolupráci so športovými zväzmi na Slovensku, pripravuje budúcich trénerov I. až III. kvalifikačného stupňa.

Na pozíciu vedúceho katedry je potrebná dávka odhodlania. Čo Vás motivuje k Vašej práci?

Vzhľadom na môj vek a životné skúsenosti mám nad vecami určitý nadhľad. Mám dlhoročné skúsenosti s vedením kolektívu. Riadiť takýto veľký kolektív je výzva a mojou motiváciou je zjednotiť kolektív na katedre tak, aby sme boli takým pracoviskom (možno aj fakultou), ktoré bude patriť k najväčším (nielen z hľadiska počtu študentov a pedagógov) ale aj najkvalitnejším pracoviskám v oblasti telovýchovného vzdelávania na Slovensku. K tomuto odhodlaniu ma motivuje aj potenciál kolegov na katedre, ktorý je potrebné len určitým smerom viesť, aby sme dosiahli cieľ.

Ako vedúci Katedry telesnej výchovy a športu máte k pohybu a športovaniu aj osobný vzťah?

Už ako žiak základnej školy som chcel byť „telocvikárom“ – mal som výborného učiteľa telesnej výchovy, ktorý vo mne objavil talent pre atletiku. Od základnej školy až do ukončenia vysokej školy (učiteľstvo telesnej výchovy) som postupne vrcholovo súťažil v najťažšej atletickej disciplíne – desaťboji,  ale aj v skoku do výšky (201 cm). Po nástupe na katedru som sa postupne profiloval na plávanie, lyžovanie a snowboarding. Za životný „pedagogický“ úspech považujem, že sa mi podarilo dostať v roku 2008 práve snowboarding do nových celoslovenských učebných osnov (ISCED 2 a ISCED 3) na základných a stredných školách. Pred tromi rokmi som prepadol novému olympijskému športu – golfu, ktorému sa vo svojom voľnom čase venujem naplno.

Univerzita Mateja Bela má hokejový tím, ktorý sa zúčastňuje Európskej univerzitnej hokejovej ligy a väčšina hráčov z UMB tímu sú práve študenti Katedry telesnej výchovy a športu. Čo hovoríte na tento tím? Vidíte v hráčoch, či v celkovom pôsobení UMB tímu v EUHL nejaký potenciál? 

Na náš hokejový tím som veľmi hrdý. Pri každej príležitosti, stretnutiach sa s ním rád pochválim a prezentujem ho. Výsledky, ktoré tento kolektív okolo trénera PaedDr. Lukáša Opátha, PhD. (môjho doktoranda) sú obdivuhodné. Tím sledujem od ich vzniku a môžem povedať, že každým rokom vidieť zlepšenie našich chlapcov v samotných zápasoch. O tom, že to robia dobre, svedčí aj vyjadrenie viceprezidenta Európskej univerzitnej hokejovej ligy Ľubomíra Sekeráša, ktorý mi pri osobnom rozhovore povedal, že náš klub má jeden z najlepších manažérskych, trénerských, priestorových, hráčskych a kádrových potenciálov z pomedzí všetkých účastníkov ligy. Môžem povedať, že tento tím vysoko pozitívne propaguje našu katedru, celú UMB ale aj mesto Banská Bystrica nielen na Slovensku, ale aj v krajinách zapojených do EUHL.