V deň volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia 24. mája, sa budú môcť občania zúčastniť aj dobrovoľnej ankety. Tá bude obsahovať otázky o kontroverzných témach týkajúcich sa tohto mesta.

mestske zastupitelstvo“Keď sa vytváral Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, anketa bola zverejnená v Radničných novinách a túto možnosť využilo 400 ľudí. Strategický dokument ideme prijímať na základe vyjadrení 400 ľudí, a to je málo,” povedal Vladimír Pirošík (BBA) na minulo týždňovom utorňajšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici. Navrhol preto využiť najbližšie voľby, ktorými budú voľby do Európskeho parlamentu, pre usporiadanie ankety o “kontroverzných témach” priamo pred okrskovými volebnými miestnosťami.

Mikroreferendum bude obsahovať tri celomestské otázky:

Ste za spustenie pyrolýznej spaľovne na Graniari?

 Ste za výstavbu MVE v Iliaši?

Ste za vybudovanie hotela v areáli Pamatníka SNP?

V niektorých volebných okrskoch, ako je napríklad Základná škola Spojová na Fončorde, bude anketa obsahovať ešte jednu otázku:

Ste za výstavbu garáži medzi ulicami Šalgotariánska a THK?

voľby„Uznesenie poslancov prijaté na utorkovom MsZ vytvorilo ešte priestor na doplnenie ďalších otázok, cestou jednotlivých poslaneckých klubov, nikto však už nič nedoplnil, čiže toto bude finálny stav anketového lístka,“ uviedol pre BBonline.sk, poslanec mesta, Vladimír Pirošík.


„Anketa sa však nebude realizovať vo všetkých okrskoch mesta, ale iba v tých najväčších. Pokrytie však bude 60% územia mesta,“
doplnil Pirošík. Presné informácie budú oznámené médiami v dostatočnom predstihu pred voľbami. Keďže predpokladaná účasť týchto volieb je 18 – 20%, anketových lístkov bude zabezpečených vyše 20 tisíc, čo by stačilo aj pri 30% účasti. Anketu majú zabezpečovať dobrovoľníci, ktorých je však zatiaľ iba 6 a cieľový stav je 15 – 20 ľudí.