Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška minulý týždeň vyhlásil termín konania volieb do orgánov samosprávy obcí na 15. novembra tohto roku. Znamená to, že noví primátori, starostovia a poslanci zastupiteľstiev sa ujmú svojich funkcií  s určitosťou ešte pred Vianocami.

voľbyV Banskej Bystrici zatiaľ kandidatúru na najvyšší post avizovali nezávislí kandidáti – súčasný primátor Peter Gogola a advokát Peter Múkera. KDH podporí kandidatúru Petra Lačného a SĽS zrejme nominuje Jozefa Sásika. Svojho kandidáta, respektíve kandidátku, má nominovať aj vládna strana Smer-SD a tiež novovzniknutá strana Sieť. Oficiálne ich ale zatiaľ neprezentovali.

Primátorom alebo starostom sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ktorý má najmenej 25 rokov, má podľa nových pravidiel minimálne stredné vzdelanie a samozrejme nie je súčasne vo výkone trestu a je plne spôsobilý na právne úkony. Poslancom zastupiteľstva môže byť občan s volebným právom, a teda od veku 18 rokov.

Pokiaľ kandidátnu listinu nepredloží politická strana alebo koalícia strán a kandidát má záujem kandidovať ako nezávislý, musí v Banskej Bystrici predložiť kandidátnu listinu s petíciou na podporu jeho kandidatúry s podpismi minimálne 400 obyvateľov mesta. To sa týka tak kandidátov na primátora ako i poslancov. Vzory kandidátnych listín sú k dispozícii tu… Kandidátne listiny musia byť predložené zapisovateľovi mestskej volebnej komisie do 21. septembra. Samotné voľby, 15. novembra, prebehnú v jednom kole.