Samospráva nebude nateraz pokračovať v príprave projektu revitalizácie mestského parku. V stredu o tom rozhodol primátor Ján Nosko.

Kontroverzný projekt, ktorý kritizovali niektorí miestni aktivisti a časť odbornej verejnosti v Banskej Bystrici, nenapredoval z viacerých dôvodov. Samospráve sa navyše napriek niekoľkým pokusom nepodarilo získať finančnú podporu z eurofondov. Po viacnásobných neúspešných pokusoch, schválili opätovné uchádzanie sa o eurofondy mestskí poslanci naposledy v apríli tohto roku.

„Nie každý z verejnosti má na projekt rovnaký názor ako my, preto sme aktuálne v štádiu niekoľkých, konkrétne štyroch odvolacích konaní proti vydaným stavebným povoleniam, a to i napriek tomu, že k celému projektu máme súhlasné stanoviská nielen dotknutých orgánov, ale aj od Pamiatkového úradu SR a Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici. Nevieme odhadnúť, ako dlho budú tieto procesy trvať. Zároveň už boli v súčasnom programovom období ukončené výzvy súvisiace s čerpaním mimorozpočtových zdrojov na obnovu mestského parku. Projekt je potrené zaktualizovať aj pokiaľ ide o ošetrenie drevín po tohtoročnej veternej smršti. Berúc všetky vyššie spomínané skutočnosti do úvahy som sa rozhodol ukončiť ďalšie aktivity na revitalizácii mestského parku podľa pôvodného projektu,“ uviedol primátor Ján Nosko v stredu na svojom profile na sociálnej sieti.

Mestský park v Banskej Bystrici
Jedna z pôvodných vizualizácií projektu revitalizácie.

Nosko nechce z parku politickú tému

Téma rozpútala v priebehu posledných dvoch rokov ostré konflikty medzi súčasným vedením mesta a aktivistami, ako aj poslancami za poslanecký klub Banskobystrická alternatíva. Vedeniu mesta aktivisti vyčítali nedostatočnú komunikáciu s odbornou ako aj laickou verejnosťou pri príprave samotného projektu.

Aktivistka, bývalá poslankyňa mesta Banská Bystrica, a zároveň bývalá členka poslaneckého klubu Banskobystrická Alternatíva, Beata Hirt pre BB FM rádio v apríli uviedla, že podľa nej do prípravného procesu nebola verejnosť prizvaná vôbec. Práve v tom vidí najväčšie zlyhanie mesta. Samospráva mesta zároveň nevyhlásila verejnú súťaž návrhov na revitalizáciu národnej kultúrnej pamiatky, ktorou mestský park je. Mesto sa však pri zadaní projektovej dokumentácie opieralo napríklad o anketu medzi verejnosťou.

Primátor po ukončení prác na aktuálnom projekte revitalizácie parku hovorí, že obnova parku zostáva jeho prioritou. A práve na kritiku aktivistov reagoval aj vo vyhlásení k ukončeniu aktuálneho projektu.

„Myslím si, že nie je dôvod polarizovať verejnosť a vytvárať z parku politickú tému. Máme dostatočnú časovú rezervu na to, aby sme spoločne pripravili návrh revitalizácie mestského parku, ktorý nebude rozdeľovať, ale spájať, a zároveň poslúži ako podklad pre prípravu architektonickej súťaže návrhov. Verím, že sa nám podarí do rozhodovania zapojiť mnohých obyvateľov, zladíme názory všetkých záujmových skupín, a naša spolupráca tak bude efektívna, hovorí teraz Ján Nosko.

Hlava mesta pritom vo vyhlásení odkazuje na nasledujúce programové obdobie čerpania eurofondov, ktoré podľa neho ponúkne viaceré výzvy v súvislosti so zelenými projektami.