V uplynulý utorok bol na 16. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici schválený návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zabezpečenie realizácie a spolufinancovanie projektu „Revitalizácie mestského parku v Banskej Bystrici“.

Z 28 prítomných poslancov hlasovali 17 za, nikto nebol proti a zdržalo sa 11 poslancov. V máji 2021 sa tak mesto opätovne pokúsi získať eurofondy na komplexnú rekonštrukciu tejto národnej kultúrnej pamiatky.

Téma rozpútala v priebehu posledných dvoch rokov ostré konflikty medzi súčasným vedením mesta a aktivistami, ako aj poslancami za poslanecký klub Banskobystrická alternatíva. Vedeniu mesta aktivisti vyčítali nedostatočnú komunikáciu s odbornou ako aj laickou verejnosťou pri príprave samotného projektu. Aktivistka, bývalá poslankyňa mesta Banská Bystrica, a zároveň bývalá členka poslaneckého klubu Banskobystrická Alternatíva, Beata Hirt pre BB FM rádio uviedla, že podľa nej do prípravného procesu nebola verejnosť prizvaná vôbec. Práve v tom vidí najväčšie zlyhanie mesta. Samospráva mesta zároveň nevyhlásila verejnú súťaž návrhov na revitalizáciu národnej kultúrnej pamiatky, ktorou mestský park je.

Oponenti vidia problém aj v samotnom vypracovanom projekte, ktorý považujú za nešťastný od jeho začiatku. Podľa mnohých nedostatočne zachováva historický charakter parku a stráca starobilé a pokojné čaro.  Projekt nepočíta so záchranou vtáčej fontány a záchranou mlynských kameňov. Naopak, súčasťou parku má byť podľa nich neadekvátne agresívne osvetlenie, ako aj moderný centrálny priestor bez súčasného altánku a bez historickej a edukačnej zóny.

Mestský park v Banskej Bystrici

Na utorkovom mestskom zastupiteľstve vyjadrili poslanci Banskobystrickej alternatívy znepokojenie aj nad potenciálnymi výrubmi ďalších stromov v mestskom parku. Poslankyňa Ľudmila Priehodová uviedla, že projekt nerieši výruby, iba ich posúva o 5 až 6 rokov. Prvý zástupca primátora, Jakub Gajdošík (HLAS-SD), v relácii BB FM rádia Na slovíčko s Karolínou Piliarovou takéto vyjadrenia odmietol: „Projekt rátal s výrubom 22 drevín, ktoré sa už medzičasom zrealizovali a v súčasnosti sa už žiadne výruby neplánujú.“ Dodal, že do budúcna sa plánuje výsadba 1100 nových drevín.

Kompozícia mestského parku by sa podľa vedenia mesta meniť nemala. Stromy majú byť zachované a jediné, čo sa na nich vykoná, budú zdravotnícke orezy, ktoré zabezpečia predĺženie životnosti celkom 220 stromov. Projekt počíta aj s rekonštrukciou chodníkov a mobiliára. Napriek tomu, že záchrana vtáčej fontány, ktorá je aktuálne v torzeálnom stave do projektu zahrnutá nie je, vedenie mesta prisľúbilo na záchranu historickej fontány vyčleniť financie z mestského rozpočtu.