Quantcast

Ak niekedy budete prechádzať po prechode pre chodcov pri zastávke Námestie Ľudovíta Štúra, môžete si všimnúť zavádzajúce semaforové značenie, ktoré môže pomýliť najmä nevidiacich chodcov.

Prechod z jednej strany na druhú je rozdelený ostrovčekom, na ktorom sa tiež nachádza semafor. Keď prichádzate od centra a zasvieti vám na ňom zelená, po pár sekundách sa prepne na červenú, pričom ale semafor, ktorý máte za chrbtom, naďalej svieti na zeleno a vydáva aj rýchlu zvukovú signalizáciu. Tým pádom môžu najmä nevidiaci ľudia vstupovať na prechod, aj keď v tej chvíli majú červenú. Našťastie v tom čase svieti červená aj pre autá a to až do okamihu, kým sa na červenú neprepnú všetky semafory pre chodcov.

Jozef Kliment zo spoločnosti  PROGRES – HL, s.r.o., ktorá ma okrem iného na starosti aj svetelnú signalizáciu v meste pre BBonline.sk potvrdil, že aj keď takéto značenie môže vyzerať zvláštne, je bezpečné a časové intervaly zelenej pre ľudí a autá sa neprekrývajú, pretože boli dôkladne navrhnuté dopravnými inžiniermi.

Nebezpečenstvo teda síce nikomu nehrozí, no toto zaujímavé časovanie semaforov stojí aspoň za povšimnutie. Ako to celé vyzerá, si môžete pozrieť v priloženom videu.

[youtube x_K9NsE5024 430 320]