Silný vietor, ktorý spôsobil na celom území Slovenska veľké škody na majetku, skomplikoval situáciu aj zamestnancom Metských lesov Banská Bystrica. Podľa predbežného odhadu je na území MsL kalamita vo výške 15 000 m3 drevnej hmoty.

vylamany lesMestské lesy vo štvrtok v poobedňajších hodinách pomáhali pri odstraňovaní napadaných stromov cez štátnu cestu cez horský prechod Šturec, aby bola zabezpečená plynulosť premávky. Zamestnanci Mestských lesov zabezpečili aj uvoľnenie lesných ciest a urobili predbežný odhad škôd. Až 80% poškodených stromov predstavujú listnaté dreviny.

„Predpoklad spracovania poškodenej drevnej hmoty je koniec roku 2014 s tým, že sme nútení zastaviť všetku úmyselnú ťažbu. K dnešnému dňu neevidujeme škody na nehnuteľnostiach,“ vyjadril sa riaditeľ Mestských lesov Banská Bystrica Blažej Možucha.

Plné ruky práce majú aj pracovníci správcu mestskej zelene, spoločnosti ZAaRES. Mestská príspevková organizácia ZAaRES informovala, že vietor napáchal škody na porastoch, teda na majetku mesta Banská Bystrica, ale aj na súkromnom majetku. Celkové škody však ešte nie sú vyčíslené. Prvé informácie hovoria o počte 42 stromov, ktoré sú vyvrátené, zlomené a poškodené tak, že je nevyhnutný ich výrub, 59 stromov má poškodené koruny a budú musieť byť ošetrené za použitia vysokozdvižných plošín a 82 stromov je mierne poškodených.

Likvidácia škôd a odvoz materiálu bude prebiehať až do pondelka, kedy budú práce ukončené upravovaním korún stromov pomocou vysokozdvižných plošín.

Čítajte aj: FOTO: Silný vietor lámal stromy, okolie Bystrice bolo bez elektriny