Mesto začalo zverejňovať prehľad o presných príjmoch poslancov v mestskom zastupiteľstve. Dosiaľ bola výška ich odmeňovania známa len orientačne.

zastupitelstvo-foto-fuggerKoľko si zarobili konkrétni poslanci mesačným paušálom, účasťou na zasadnutiach zastupiteľstva, mestskej rady, komisií či sobášenie, sme dosiaľ presne nepoznali.

Zverejňovanie odmien si zastupitelia odsúhlasili na septembrovom zastupiteľstve na návrh poslanca Mateja Bučka (Banskobystrická alternatíva). Mesto na svojej webstránke zverejnilo odmeny, ktoré samospráva vyplatila od júla minulého roka.

Najviac dostali na účet poslanci, ktorí sú poverení zastupovať mesto pri sobášoch. Okrem hodinovej mzdy za takúto činnosť dostávajú aj príspevok na ošatné.

Odmeny poslancov za zasadnutia zastupiteľstva a komisií sú od 1. januára 2016 takmer o 100% vyššie. Nárast platov si poslanci odsúhlasili na spomínanom septembrovom zastupiteľstve. Tohtoročné výšky odmien ale ešte mesto v prehľade neuverejnilo.