Dom na Tajovského ulici, v ktorom sídli Diecézna charita Banská Bystrica, vlastnili kedysi manželia. Keďže nemali deti, a teda ani dedičov, želali si, aby nehnuteľnosť po ich smrti slúžila núdznym. A tak sem dnes prichádzajú ľudia bez domova, aby sa najedli, zohriali a obliekli do čistých šiat.

Päťkrát do týždňa tu ľudí bez domova zahreje teplá polievka. Môžu sa umyť, oprať si veci alebo požiadať o čisté oblečenie zo sociálneho šatníka. Zároveň sa im venujú sociálni pracovníci, ktorí im pomáhajú s praktickými vecami, komunikáciou s úradmi či pri vybavení dokladov. Desiatim mužov a ženám bez domova zároveň charita poskytuje ubytovanie v útulku. Namiesto ulice tak spia v teplej posteli a každý z nich tu má svoje miesto pre trávenie času.

Prichádzajú doráňaní

Ľudia, ktorí sú ubytovaní v útulku, sú väčšinou v dôchodkovom veku. O pokojnej jeseni života sa však v ich prípade hovoriť nedá. Po sérii svojich pádov, za ktorými je najčastejšie závislosť, stratili domov, rodinu, priateľov a ocitli sa na okraji spoločnosti. Charitu v Banskej Bystrici vedie ako riaditeľ Radoslav Bujdoš, ktorý je zároveň kňazom vo farnosti Riečka. S klientmi prežíva situácie, ktoré často preverujú jeho trpezlivosť a pokoru. „Mnohým našim klientom tento život vyhovuje. Prídu k nám, my im zariadime posteľ a často im tak zachránime život. Prichádzajú obvykle vtedy, keď ich skolí choroba, alebo sú dobití či doráňaní. Vtedy nám s plnou vážnosťou sľubujú, že už nebudú piť a že svoj život zmenia. No na tieto vyhlásenia veľmi rýchlo zabúdajú, najčastejšie uprostred mesiaca, keď prichádzajú dávky. Vtedy už charitu nepotrebujú. O 48 hodín nám ale opäť klopú na dvere a sú radi, že sme tu,“ opisuje riaditeľ.

Prečo charita pomáha

Ľudia sa preto často pýtajú, načo je takáto služba? Prečo je potrebné pomáhať tým, ktorí sami odmietajú zmeniť svoj život? „Sme ľudia a aj oni sú ľudia, i keď majú iné zmýšľanie od toho nášho. Mnohí z našich klientov majú psychické problémy a samozrejme, ku dnu ich ťahá závislosť,“ vysvetľuje Radoslav Bujdoš. V takejto situácii sa môžu ocitnúť aj tí, ktorí kedysi zažívali úspech. „Naši klienti, teda ľudia bez domova, sú aj vyštudovaní inžinieri, o ktorých by sme povedali, že nemajú problém zamestnať sa,“ opisuje riaditeľ Diecéznej charity Banská Bystrica. „Nikto z nás nevie, či raz bude odkázaný na pomoc iného. My preto nesúdime. Stojíme blízko pri človeku, a to aj vtedy, keď už o všetko a všetkých prišiel,“ dodáva Radoslav Bujdoš.

Pomôcť môže aj verejnosť

Bez pomoci Diecéznej charity Banská Bystrica by tak žilo na ulici v krajskom meste viac ľudí. Do tejto pomoci pre najnúdznejších sa môže zapojiť aj verejnosť. Jednotlivci, či pracovné kolektívny môžu usporiadať zbierku trvanlivých potravín alebo drogérie. Charita tiež celoročne potrebuje pre núdznych ľudí dámsku a pánsku spodnú bielizeň a teplé ponožky. Tieto veci môžu priniesť do Domu pre núdznych na ulicu Tajovského 1 a telefonicky sa vopred dohodnúť na čísle 048/4230346.