Radvanský jarmok, ktorý je od vlaňajška zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného dedičstva Slovenska, sa v tomto roku uskutoční v mierne netradičnom termíne. Ale práve vďaka tomu, sa ho v tomto roku zúčastní veľké množstvo remeselníkov, ktorí sa v minulých rokoch museli rozhodovať aj medzi inými jarmokmi.

Tradičným termínom Radvanského jarmoku bol dlhé desaťročia sviatok Narodenia Panny Márie a dni okolo tohto sviatku. Tak tomu bude aj v tomto roku, aj keď zvyčajne to bývalo vždy okolo ôsmeho septembra. Tentokrát sa jarmok o týždeň posunul. Chýrny Radvanský jarmok, ktorý sa poriada už od roku 1655, sa v tomto roku prispôsobil kalendáru iných podujatí. „Toľko podujatí sa nahromadilo, že tento víkend nám prišiel ako vhodný,“ vysvetľuje primátor Banskej Bystrice Peter Gogola. Porušenie tradície ale je aj na niečo dobré. Prihlásených je totiž až 270 remeselníkov. „Tento jarmok sa vždy trochu bije aj s Trnavským jarmokom. Teraz nie a je to vidieť aj na účasti,“ dopĺňa riaditeľka banskobystrického PKO Janka Suraová.

Práve v duchu remesiel, remeselných cechov a celkovo našich slovenských ľudových tradícií, sa bude niesť aj celý program tohtoročného Radvanského jarmoku, ktorý sa uskutoční v dňoch 13. až 16. septembra. Hlavný otvárací program jarmoku – Slávnosť remeselných cechov, v piatok večer, sa pokúsi nielen predstaviť tradície Banskej Bystrice, ale prepojiť ich aj so súčasnosťou. Úplnou novinkou tohtoročného jarmoku bude využitie priestoru parku pod Pamätníkom SNP pre folklórne hry, farmársky trh a tiež atrakciu v podobe akéhosi malého statku so zvieratkami. V škole tovarišov v areáli Barbakanu, sa zas všetci návštevníci budú môcť priučiť remeslám, ktoré kedysi živili našich predkov a dodnes sú pýchou práce nielen Slovákov.

Mesto oddelilo Dni mesta a Radvanský jarmok aj z dôvodu, že jarmok sa má vrátiť k tradíciám. Takmer výhradne tradičný program sa však stretáva s rozporuplnými reakciami najmä mladších generácií, keďže dosiaľ jarmok sprevádzali aj koncerty populárnych kapiel, ktoré už patria len Dňom mesta. „Je to naša história a tradícia. Myslím si, že sa nič nestane, keď sa raz do roka každý prejde námestím a započúva sa, aby rozšíril svoj obzor poznania,“ hovorí Suraová o programe.

Tip: Blížiaci sa 355. Radvanský jarmok na ľudovú nôtu + Program