Spomedzi celkového plánovaného rozpočtu Banskej Bystrice, ktorý dosiahne takmer 77-miliónov eur, sa pre už tretí ročník Participatívneho rozpočtu, o ktorého rozdelení rozhodujú samotní občania, našlo viac peňazí ako dosiaľ.

Participativny rozpocet_3Oproti doterajším 20-tisíc eur do roka, to už bude celkom 30-tisíc eur. Rozhodli o tom mestskí poslanci pri schvaľovaní celého budúcoročného rozpočtu v uplynulý utorok. Do 12. januára 2017 môžu občania podávať projekty a uchádzať sa tým o podporu z Participatívneho rozpočtu.

Na Prvom diskusnom fóre Participatívneho rozpočtu, ktoré sa uskutočnilo 23. novembra 2016, bol odštartovaný v poradí už štvrtý ročník Participatívneho rozpočtu mesta Banská Bystrica. Do Participatívneho rozpočtu sa môžu zapojiť nielen občania nad 15 rokov s trvalým pobytom v Banskej Bystrici, ale aj ľudia s prechodným pobytom v Banskej Bystrici a študenti študujúci v Banskej Bystrici.

„Do Participatívneho rozpočtu sa môžete zapojiť veľmi jednoducho. Stačí mať len nápad, podnet a podeliť sa s ním na stretnutí s niektorou z tematických pracovných skupín. Tematická skupina vám pomôže vypracovať projekt, s ktorým sa môžete uchádzať o priazeň spoluobčanov. Podmienkou podania projektu je, aby bol prerokovaný v rámci príslušnej tematickej skupiny,“ uvádza Eva Ščepková, členka Koordinačnej rady Participatívneho rozpočtu pre mesto Banská Bystrica.

Tematické skupiny na tému Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj, Kultúra a umenie, Zeleň v meste a verejné priestory, Šport pre všetkých, Vzdelávanie už naplno pracujú. Viac o plánovaných stretnutiach sa dozviete na pr.banskabystrica.sk a tiež na facebooku.

„Sme veľmi radi, že sa Mestské zastupiteľstvo zhodlo na tom, že Participatívny rozpočet získa v tomto ročníku viac finančných prostriedkov, ktoré môžu byť použité na prospešné projekty, na projekty, ktoré občania považujú za dôležité. Participatívny rozpočet nie je ale len o tom, že sa verejné financie rozdelia medzi projekty, ktoré navrhli občania. Podanie projektov nie je prvoplánové, v tematických skupinách, občania diskutujú, hľadajú riešenia na veci, problémy, ktoré ich v meste trápia. A spoločne vytvoria zmysluplný projekt. Participatívny rozpočet je teda aj o budovaní komunity, o vzdelávaní občanov, aby zodpovedne pristupovali k rozhodovacej právomoci, ktorú Participatívny rozpočet ponúka,“ dopĺňa Eva Ščepková.