Banská Bystrica bude na budúci rok hospodáriť s rozpočtom na úrovni takmer 77-miliónov eur. Rozpočet je síce plánovaný ako vyrovnaný, no veľkú časť kapitálových výdavkov bude samospráva financovať z úverov.

Ako sme informovali už v staršom príspevku, Mesto Banská Bystrica plánuje počas budúceho roka prijať úvery vo výške cez 13-miliónov eur a vyčerpá tiež svoj fond prebytkového hospodárenia z minulých rokov.

zastupitelstvo-foto-fuggerTýmito prostriedkami chce financovať, za ostatné roky najvyššie, kapitálové výdavky v podobe odkúpenia dopravnej časti Terminal Shopping center, rekonštrukcie kremačných pecí v Kremničke, rekonštrukcie materských škôl, fontánu pri Mestskom úrade, ale aj projekty v oblasti dopravy, most v Iliaši či pôžičku pre spoločnosť MBB.

„Ako Európske mesto športu počítame aj s investíciami do rekonštrukcie športovísk v areáloch základných škôl. Z nenávratných finančných prostriedkov by sa po dlhých rokoch mohli dočkať rekonštrukcie  aj mestské detské jasle i Stredisko sociálnych služieb na Uhlisku, v hodnote takmer 710 000 eur,“ dopĺňa prednosta MsÚ Martin Adamec.

Výrazne zadĺženie mesta počíta na úvod s financovaním projektov, pri ktorých realizácii sa mesto bude uchádzať o nenávratné finančné príspevky.

„Viac ako päť miliónov eur sa týka projektov na rekonštrukciu materských škôl, pri realizácii ktorých sa chceme uchádzať o eurofondy. Ak vo výzvach uspejeme, budeme musieť v priebehu niekoľkých mesiacov tieto výdavky vykryť. Následne nám však budú spätne refundované,“ vysvetlil prvý viceprimátor Jakub Gajdošík (SMER-SD, SNS, SDKÚ-DS).

Nemalým plánovaným výdajom má byť aj investícia do potenciálnej kúpy Domu kultúry, s ktorým sa počíta v súvislosti s európskymi projektami kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Či sa budovu na Námestí Slobody mestu podarí získať do vlastníctva je ešte nateraz otázne.

Práve rozpočtovanie kúpy Domu kultúry za vyše 3-milióny eur, bolo ale tŕňom v oku viacerých koaličných i opozičných poslancov. „Pán primátor nás viacerých návrhom rozpočtu dostal do nezávideniahodnej situácie. Odpovedať na dvojotázku – súhlasíte s návrhom rozpočtu a zároveň ste za odkúpenie Domu kultúry na úkor zvýšenia dlhu mesta,“ uviedol poslanec Martin Klus z klubu nezávislých poslancov.

Materiál ako celok poslanci naprieč politickým spektrom síce chválili, no výčitky k jednotlivým bodom mali viacerí poslanci. „Z nášho pohľadu nie je predložený rozpočet ideálny. Keby sme ho kreovali my, určite by sme viac podporili komunitné centrá a občianske rady cestou finančného posilnenia Výborov mestských častí. Prehodnotili by sme financovanie neverejných školských zariadení s cieľom odstránenia ich diskriminácie,“ uvádzajú v stanovisku poslanci združení v klube Banskobystrická alternatíva.

Predložený návrh rozpočtu Banskej Bystrice pre rok 2017 napokon v utorok dopoludnia plénum schválilo hlasmi všetkých prítomných poslancov.