Ešte v závere mája sme vás informovali o definitívnom verdikte Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja, ktoré po rokoch našlo prostriedky na dofinancovanie schválených európskych projektov. A to vrátane rekonštrukcie banskobystrickej Základnej školy na Moskovskej ulici.

zš moskovskáJediná základná škola v meste sa napokon dočká čiastočnej rekonštrukcie z európskych fondov. Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja, ktoré je riadiacim orgánom predmetného operačného programu, bude na jeseň disponovať potrebnými financiami. Mesto už v schválenom tohtoročnom rozpočte počítalo s možnosťou prijatia úveru na pokrytie nákladov stavby. Tento by bol následne refinancovaný z nenávratného príspevku. Nie však celý. Okrem potrebného spolufinancovania musí mesto uhradiť aj kompletnú časť projektu ohľadom dodávky informačno-komunikačných technológií v sume okolo 50 tisíc eur, na ktorú rovnako nebolo úspešné verejné obstarávanie.

V rámci rekonštrukcie ZŠ Moskovská je plánovaná výmena okien na hlavnej budove (pavilón A – C) za plastové, zateplenie stien hlavnej časti budovy, dodávka informačno – komunikačných technológií a nábytku. Projekt rieši v rámci skvalitnenia bezbariérového pohybu v priestoroch školy aj schodolez tak, aby bol umožnený pohyb imobilných občanov po budove. Opraviť by sa mala aj poškodená fasáda budovy, ktorá kazí vzhľad sídliska a z dôvodu odpadávania omietky je nebezpečná. Celkovo by malo byť preinvestovaných približne 800 tisíc eur. „Chceli by sme, aby stavebné práce začali pred začiatkom letných prázdnin tak, aby bol vyučovací proces na tejto škole ovplyvnený v čo najmenšej miere. Všetky práce by mali byť ukončené do konca decembra 2013,“ informoval prednosta mestského úradu Miroslav Rybár. Začiatok prác je podmienený už len prevzatím staveniska zo strany vybraného zhotoviteľa. Mestu by sa tak malo podariť zrekonštruovať najväčší objekt základnej školy v meste, ktorá bola do užívania daná v roku 1987.

Rekonštrukciou Základnej školy na Moskovskej ulici sa tak definitívne ukončí päťročná sága, s ktorou sa borí už druhé vedenie mesta. Ešte za čias primátora Ivana Saktora boli schválené projekty na modernizáciu a zníženie energetickej náročnosti škôl na Moskovskej, Spojovej, Golianovej ulici a Triede SNP. Úspešné bolo ešte v roku 2010 ale len jediné verejné obstarávanie, a to na dodávku stavebnej rekonštrukcie ZŠ Moskovská. Napriek tomu, že podľa zástupcov mesta mali byť projekty i súťaže identické, pri ostatných narazil Saktorov a neskôr Gogolov úrad na námietky účastníkov obstarávania a tiež Úradu pre verejné obstarávanie. Napriek odvolaniam, námietkam a tiež sťažnosti na súd, sa po niekoľkých pokusoch nepodarilo v krajnom termíne zákonne vybrať dodávateľov. Ďalšie výzvy z európskych fondov na oblasť infraštruktúry školstva sa už v budúcnosti nepredpokladajú.