So stavebnými prácami na základnej škole sa začne bezpodmienečne tieto letné prázdniny. Mesto môže počítať s peniazmi z eurofondov.

zš moskovskáŠkola na Moskovskej je jedinou zo štyroch plánovaných, kde sa podarilo vo verejnom obstarávaní vysúťažiť dodávateľa stavebných prác. Napriek tomu sa však v príslušnom operačnom programe, ktoré spravuje ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja, nenašli doteraz finančné prostriedky na tento projekt.

V utorok obdržal mestský úrad list, ktorý by mal znamenať obrat. Ministerstvo oznámilo, že v krátkej dobe bude podpísaný dodatok o refinancovaní vynaložených prostriedkov na opravu školy. „Ideálne by mali práce prebiehať v období letných prázdnin, kedy je škola prázdna,“ povedal o začatí rekonštrukcie základnej školy prednosta Miroslav Rybár.

„Mesto počítalo s tým, že rekonštrukciu zrealizuje z úverových prostriedkov a následne požiada o refundáciu sumy. Keby bolo možné s prácami počkať aj neskôr, dalo by sa to predfinancovať, ministerstvo bude ale disponovať s prostriedkami na jeseň, preto nemôžeme strácať čas,“ dodáva prednosta.

Eurofondy by tak mali vykryť najnákladnejšiu časť rekonštrukcie ZŠ Moskovská vo výške 750-tisíc eur. Modernizáciu informačných technológií v predpokladanej výške 50-tisíc eur uhradí mesto z vlastného rozpočtu.

Základná škola na Moskovskej je jedinou zo štyroch škôl (ďalej ZŠ Golianova, ZŠ Trieda SNP, ZŠ Spojová), pri ktorej sa podarilo včas dotiahnuť výber dodávateľa stavebných prác. V ostatných prípadoch Úrad pre verejné obstarávanie niekoľkokrát zrušil pre rôzne pochybenia súťaž a nestihli sa lehoty na čerpanie peňazí z eurofondov.